Achirus achirus – Dwergzoetwaterschol

De Achirus achirus of Dwergzoetwaterschol is een rustige, wat teruggetrokken vis.

Beschrijving

Synoniemen:

Achirus maculipinnis gunteri, Monochir punctifer, Monochirus lineatus, Pleuronectes achirus

Voorkomen :

Zuid Amerika: Suriname, Brazilie, Uruquay, Peru,
• Rio Ucayali
• Rio Maranon
• Amazone
Contamana – Iquitos – Yarimaguas – Yarina – Cocha

Lengte : tot 10 cm (in het wild tot 37 centimeter)

Gedrag :

Rustige, wat teruggetrokken vis.
Buiten de paartijd zijn het alleengangers die op en in de bodem leven. Aquariumeisen: Fijn zand en platte stenen zodat ze in kunnen graven en alleen hun ogen nog zichtbaar zijn.
Minimum lengte aquarium 100 cm
Het aquarium moet voorzien zijn van een deksel, ze kunnen behoorlijk springen!

Water :

Hardheid tot 18 dGH;
Lichtzuur, pH 6,5-7,5;
Temperatuur: 25 – 30 C;
Ze komen voor in zoet- en brakwater tot op een diepte van 20 meter.

Voedsel :

Klein levend voer, voornamelijk rode muggenlarven en Tubifex.

Bronnen: Mergus Aquarien Atlas 1985 Deel-4 blz 826

Auteur

Tekkelke – John de Lange

Copyright foto’s

Tekkelke – J. de Lange

Extra informatie

Familie

Geslacht

Soortnaam

Synoniemen

, , ,

Nederlandse Namen

Karakter

Sociaal Gedrag

Broedgedrag

Dieet

Zone

Herkomst

Lengte Minimaal

Lengte Maximaal

Temperatuur minimaal

Temperatuur maximaal

pH minimum

pH maximum

GH minimum

GH maximum

Landen

, , , , ,