Brachyplatystoma capapretum

Brachyplatystoma capapretum  is een grootwordende (maximaal 100cm) Antennemeerval uit het Amazonegebied. Het  is een actieve zwemmer en vreedzaam tegen vissen, mits deze niet in de bek van deze viseter passen. Anders dan veel Brachyplatystoma soorten migreert Brachyplatystoma capapretum geen grote afstanden over de rivier  om zich voort te planten.

 

Beschrijving

Brachyplatystoma capapretum

Brachyplatystoma (Goliath meervallen) is is een subfamilie van meervallen uit de familie Pimolodidae waar een aantal van de grootste soorten meervallen onderdeel  van uitmaken. Brachyplatystoma komt voor in de Amazone en Orinoco bassins in Zuid-Amerika. Hier leven ze in estuaria en diepere rivieren. Het zijn belangrijke consumptievissen.

Brachyplatystoma is in 1862 beschreven en is ontleend aan de Griekse woorden Brachys, Platys en Stoma, welke respectievelijk kort, plat en bek betekenen. Alle Brachyplatystoma soorten hebben lange baarddraden, die voorbij de borstvinnen reiken en soms zelfs voorbij de staartvin. Jonge dieren hebben verlengde vinnen die uitlopen in lange sliertvormige vanen. Bij de meeste soorten verdwijnen deze bij het ouder worden. Brachyplatystoma onderscheidt zich verder van andere Pimolodidae door de afwijkende kaakspieren.

De meeste soorten  Brachyplatystoma migreren over lange afstanden stroomopwaarts om zich voort te planten. Brachyplatystoma capapretum migreert echter niet. Brachyplatystoma capapretum wordt maximaal 100 cm lang. De soort is te onderscheiden van andere soorten door zijn tandenrij met kleinere tanden. Jonge dieren hebben donkerbruine of grijze vlekken over het lichaam. Oudere dieren verliezen deze vlekken en worden bijzonder donker van kleur, met een vervaging naar de buik toe

 

Aquarium

In lijn met de pelagische aard is Brachyplatystoma platynemum een actieve zwemmer. Ze rusten vrijwel nooit en doen qua zwemwijze erg aan haaien denken. Anders dan veel andere meervalsoorten is Brachyplatystoma platynemum ook niet territoriaal.  Het zijn roofdieren waarvan het menu bijna volledig uit vis bestaat, wat betekent dat kleine vissen worden verslonden. De dieren zijn in het aquarium verder vreedzaam naar vissen die niet in de bek passen.

De inrichting van het aquarium is voor de dieren niet belangrijk, mits voldoen wordt aan de volgende vereisten:

  • Gedempt licht (het zijn overwegend diepwatervissen)
  • Lichte stroming
  • Zand-achtige bodem
  • Veel zwemruimte
  • Zuurstofrijk water

Zoals veel grote meerval soorten zijn de dieren uitgerust met zeer gevoelige zintuigen, zodat ze ook in omstandigheden met weinig zicht kunnen fourageren. Waarschijnlijk is het dan ook raadzaam de dieren niet in een dichtbevolkte bak te huisvesten, om overgevoeligheid voor impulsen te voorkomen. Als typische rivierbewoner zijn ze gevoelig voor de waterkwaliteit. Schoon water met een hoog zuurstofgehalte is vereist. Aangezien de dieren veel dierlijk voedsel nodig hebben vormen ze zelf ook een zware belasting voor de waterkwaliteit. Sterke filtratie en tijdige waterwisselingen zijn noodzakelijk. Een temperatuur tussen 22-28 graden en een PH tussen 6-8 volstaat.

Voeding

Het menu van Brachyplatystoma bestaat bijna volledig uit vis. Meestal zijn ze goed te wennen aan dood alternatief voedsel, zoals mossel, stukken vis, inktvis en garnalen. Beperk bij volwassen dieren het voeren tot 1 a 2 keer per week, omdat anders obesitas gerelateerde ziekteverschijnselen optreden. Voor jonge dieren kan een iets hogere frequentie worden aangehouden.

Kweek

Er zijn geen succesvolle kweekgevallen bekend

Video