Brachyplatystoma juruense – Gouden Zebra Spatelmeerval

Brachyplatystoma juruense  is een fraai getekende Antennemeerval uit het Amazonegebied die met 60 cm niet te groot wordt.  De soort is vreedzaam tegen vissen, mits deze niet in de bek  passen. Anders dan veel Brachyplatystoma soorten voert Brachyplatystoma juruense in de natuur geen grote migratie uit om zich voort te planten. Aangezien de soort afkomstig is uit snelstromende, schone en zuurstofrijke rivieren is deze gevoelig voor de waterkwaliteit. Een uitstekende filtratie, veel stroming en zuurstofrijk water zijn een must. De soort lijkt op Brachyplatystoma tigirum maar de tekening is minder contrastrijk en de kop beduidend minder afgeplat.

 

Beschrijving

Brachyplatystoma juruense

Brachyplatystoma (goliath meervallen) is is een subfamilie van meervallen uit de familie Pimolodidae waar een aantal van de grootste soorten meervallen onderdeel uitmaken. Brachyplatystoma komt voor in de Amazone en Orinoco bassins in Zuid-Amerika. Hier leven ze in estuaria en diepere rivieren.  De meeste soorten (maar niet alle) Brachyplatystoma migreren over lange afstanden stroomopwaarts om zich voort te planten. Brachyplatystoma is in 1862 beschreven en is ontleend aan de Griekse woorden Brachys, Platys en Stoma, welke respectievelijk kort, plat en bek betekenen. Alle Brachyplatystoma soorten hebben lange baarddraden, die voorbij de borstvinnen reiken en soms zelfs voorbij de staartvin. Jonge dieren hebben verlengde vinnen die uitlopen in lange sliertvormige vanen. Bij de meeste soorten verdwijnen deze bij het ouder worden. Brachyplatystoma onderscheid zich verder van andere Pimolodidae door de afwijkende kaakspieren.

Brachyplatystoma juruense

Brachyplatystoma juruense wordt maximaal 60 cm groot worden en is te herkennen aan de zwart-witte zebra-achtige strepen. Met name jonge dieren lijken daarmee sterk op Brachyplatystoma tigirum. Brachyplatystoma juruense heeft echter onderbroken strepen, die bovendien minder contractrijk zijn. Verder heeft  Brachyplatystoma juruense een hoger, minder afgeplat lichaam en kop en langere baarddraden. Naarmate Brachyplatystoma juruense ouder wordt, vervagen de witte strepen en wordt de vis over hele linie donkerder van kleur. Vaak wordt Brachyplatystoma juruense in de handel aangeboden onder de naam ‘false tigirum’

Brachyplatystoma juruense komt voor in de bovenloop van het Amazonebassin, van Noordwest Brazilië tot Colombia en Peru. Jonge dieren komen voor in kleinere ondiepere wateren. Oudere dieren houden zich op in met snelstromende ‘white water’ rivieren, met een hoog zuurstofgehalte. Anders dan veel Brachyplatystoma soorten voert Brachyplatystoma juruense geen pan-Amazone migratie uit om zich voort te planten.

Aquarium

Brachyplatystoma juruense is een vrij actieve zwemmer. Met een maximaal formaat van 60 cm is het dier goed houdbaar in een groot aquarium. Brachyplatystoma juruense is vreedzaam ten opzichte van vissen die niet in de bek passen. Indien samengehouden met andere grote meervalsoorten is wel veel ruimte vereist, aangezien er territoriale conflicten kunnen optreden. Kleine vissen worden verslonden.

De inrichting van het aquarium is voor de dieren niet belangrijk, mits voldoen wordt aan de volgende vereisten:

  • Gedempt licht (bedenk dat het overwegend diepwatervissen zijn)
  • Lichte stroming
  • Zand-achtige bodem
  • Veel zwemruimte
  • Zuurstofrijk water

Als bewoner van stromend, schoon en zuurstofrijk water is Brachyplatystoma juruense gevoelig voor de waterkwaliteit. Sterke mechanische en biologische filtratie en regelmatige waterverversingen zijn noodzakelijk. Een temperatuur tussen 22-28 graden en een PH tussen 6.8-8 volstaat.  Zoals veel grote meerval soorten zijn de dieren uitgerust met zeer gevoelige zintuigen, zodat ze ook in omstandigheden met weinig zicht kunnen fourageren. Waarschijnlijk is dat ook raadzaam de dieren niet in een dichtbevolkte bak te huisvesten.

Voeding

Het menu van Brachyplatystoma juruense bestaat voornamelijk uit vis. Meestal zijn ze na verloop van tijd goed te wennen aan dood alternatief voedsel, zoals mossel, stukken vis, inktvis, garnalen en krekels.  Als tussenstadium dienen dan vaak eerst levende dieren te worden gebruikt. Voer de dieren afwisselend, ook omdat anders het gevaar dreigt dat ze nog maar één type voedsel accepteren en als gevolg van eenzijdige voeding hun gezondheid achteruitgaat. Voer jonge dieren 1x per dag en bouw naarmate ze ouder worden dit af tot 2 a 3 keer per week. Veel Brachyplatystoma soorten in gevangenschap leiden aan obesitas, met allerlei gezondsheidsproblemen als gevolg.

Kweek

Er zijn geen kweekgevallen in gevangenschap bekend.

Video

 

Copyright foto’s

Enrico Richter (Amazonpredators.wordpress.com)

Ben Lee (Amiidae.com)