Caridina breviata – Hommelgarnaal

Wetenschappelijke naam: Caridina breviata
Nederlandse benaming: hommelgarnaal
Grootte: Beide geslachten ongeveer 2 centimeter
Levensverwachting: 2 jaar
Aanbevolen aquariumgrootte: vanaf 10 l inhoud
Waterwaarden: Temperatuur 16-25 °C, pH 6,3-7,5, hardheid < 12° dGH

Voer:

In de natuur een eter van jonge garnalen, in het aquarium het in de handel verkrijgbare speciaalvoer voor garnalen, daarbij visvoer in vlokken-, granulaat- en censuur (het liefste met een plantaardig deel). Dode bladeren, fijngestampte erwten en gekookte bladeren van spinazie of voederbiet worden eveneens graag gegeten.

Verzorging:

De Hommelgarnaal is al in kleine aquaria een dankbare zorgeling. Als bodembedekking zijn zand, fijne kiezels of bassaltsplinters geschikt. Als beplanting neemt men liever niet te grootbladerige en hoge soorten. Mossen, die men ook kan opbinden, zijn veel geschikter. Een mooi vertakte wortel geeft het juiste accent.

Om drabbig water te voorkomen gebruikt men een motorfilter of een luchtaangedreven binnenfilter. Door de beweging van het water wordt gelijktijdig voor het benodigde zuurstofgehalte gezorgd. Bij hoge zuigkracht dienen de aanzuigsteuntjes zo beveiligd te worden dat de kleine garnalen niet verdwijnen kunnen. In sommige regio´s dient men bij het verversen van het water aan het leidingwater een vloeibare waterverbeteraar toevoegen, om schadelijke zware metalen te binden.

Een goede belichting is zinvol. Enerzijds garandeert ze een flinke plantengroei, anderzijds worden de kleuren van de garnalen daardoor ook sterker.

Vermenigvuldiging:

In een kleine groep dwerggarnalen zouden nakomelingen binnen enkele weken geboren moeten worden, wanneer tenminste de overige levensomstandigheden juist zijn. De vrouwtjes lijken sterker. Vooral wanneer ze onder het achterlijf eieren dragen, is deze veel duidelijker als bij het mannetje.

De jongen ontwikkelen zich in de zekere bescherming van het vrouwtje in ong. drie weken, hetgeen mede bepaald wordt door de watertemperatuur. De moeder ondersteunt hun start in het leven als zij bij de jonge garnalen voorzichtig de achterste schrijdpootjes van de zwempootjes verwijdert.

Een worp kan tot 30 jonge garnalen omvatten. Zij hebben allereerst zeer fijn voer nodig (in de handel is speciaal fokvoer verkrijgbaar), maar naarmate zij groter worden gaan zij over op de gebruikelijke voeding. Geslachtsrijp zijn ze al in de derde levensmaand. Voor de gezondheid zijn wisselende temperaturen bevorderend.

Gezelschap:

Dwergarnalen kunnen met veel kleine vreedzame vissen samenleven. Ook enkele slakken kunnen geen kwaad.
Een gemeenschappelijke houding met dwergkreeften van de Cambarellus familie dient te worden vermeden, daar deze kreeften de hommelgarnalen soms najagen. Kreeften van de Cherax familie gedragen zich volkomen onverschillig tegenover dwerggarnalen. Hier is het samenleven in een naar evenredigheid groot aquarium geen probleem.

Bijzonderheid:

Meerdere geïmporteerde wilde soorten met het typische streepdessin worden als hommelgarnaal aangemerkt.
Of alle inderdaad tot de soort Caridina breviata behoren, is momenteel nog niet helemaal duidelijk.

Tips voor het juist inzetten van de dieren:

De zakjes en/of plastic schalen minstens 30 minuten gesloten in het aquarium laten drijven, zodat de temperatuur zich kan aanpassen. Daarna het zakje of schaaltje voorzichtig openen en de dieren met het water in een kleine emmer overdoen en langzaam ongeveer dezelfde hoeveelheid aquariumwater toevoegen, zodat de dieren langzaam aan de verschillende wateromstandigheden kunnen wennen. Na ongeveer 20 minuten brengt u de dieren voorzichtig uit de emmer over in het aquarium zonder het water uit de emmer.

Foto-Gezocht

Auteur: BiancaB

 

Auteur

John de Lange

Copyright foto’s

Onze lezers score
[Totaal: 0 Gemiddeld: 0]

Extra informatie

Familie

Geslacht

Soortnaam

Herkomst