Beschrijving

Wetenschappelijke naam: Caridina cf. propinqua var. Orange
Nederlandse benaming: Oranjekleurige Dwerggarnaal, Oranje Celebesgarnaal

Grootte: mannetje en vrouwtje ong. 2,0 cm

Levensverwachting: 2 jaar
Aanbevolen aquariumgrootte: Vanaf 10 l inhoud voor een groep van 10 garnalen

Waterwaarden:
Temperatuur 18-28 °C
pH 6,5 – 7,8
Hardheid 2-12° dGH

Voer:
In de natuur worden gladde oppervlakten afgegraasd en de molm op voedsel doorzocht. In het aquarium is het in de handel verkrijgbare voedsel, met daarbij visvoer in de vorm van vlokken-, granulaat- en censuur (het liefst met een plantaardig deel) voldoende. Dode bladeren, fijngestampte erwten en gekookte bladeren van spinazie of voederbiet worden eveneens graag gegeten.

Verzorging:
De Oranjekleurige Dwerggarnaal is al in kleine aquaria een dankbare zorgeling. Als bodembedekking zijn zand, fijne kiezels of bassaltsplinters geschikt.

Als beplanting neemt men liever niet te grootbladerige en hoge soorten. Mossen, die men ook kan opbinden, zijn veel geschikter. Een mooi vertakte wortel geeft het juiste accent.

Tegen optisch zichtbare verontreiniging van het water wordt een motorfilter of een luchtaangedreven filter aangebracht. De beweging van het water zorgt tegelijkertijd voor het nodige zuurstofgehalte.

Bij hoge zuigkracht dienen de aanzuigsteuntjes zo beveiligd te worden dat de kleine garnalen niet verdwijnen kunnen. In sommige regio´s dient men bij het verversen van het water aan het leidingwater een vloeibare waterverbeteraar toevoegen, om schadelijke zware metalen te binden.

Een goede belichting is zinvol. Enerzijds garandeert ze een flinke plantengroei, anderzijds worden de kleuren van de garnalen daardoor ook sterker.

Vermenigvuldiging:
Bij deze dwerggarnalen vindt men iedere keer weer vrouwtjes , die eieren dragen, maar helaas gaat het niet altijd even goed met de nakomelingen. Klaarblijkelijk worden miniem kleine eitjes of larven losgelaten, die in brak water of zeewater meerdere stadia van larve tot garnaal doorlopen.

Om dit in het aquarium na te bootsen, is moeilijk. Eventueel lukken de nateelt en de kweek in zout water volgens de methode, die men voor Caridina japonica gebruikt.

Gezelschap:
Dwerggarnalen kunnen met veel kleine vreedzame vissen samenleven. Ook enkele slakken in het aquarium kunnen geen kwaad.

Een gemeenschappelijke houding met dwergkreeften van de Cambarellus familie dient te worden vermeden, daar deze kreeften de oranjekleurige dwerggarnaal soms najagen. Kreeften van de Cherax familie gedragen zich volkomen onverschillig tegenover dwerggarnalen. Hier is het samenleven in een naar evenredigheid groot aquarium geen probleem.

Bijzonderheid:
Deze soort schijnt over enkele eilanden van Indonesië te verspreiden. Ook op Sri Lanka werden dergelijke garnalen gezien. Tot op heden kon de herkomst van onze aquariumdieren nog niet precies worden vastgesteld .

Tips voor het juist inzetten van de dieren:
De zakjes en/of plastic schalen minstens 30 minuten gesloten in het aquarium laten drijven, zodat de temperatuur zich kan aanpassen. Daarna het zakje of schaaltje voorzichtig openen en de dieren met het water in een kleine emmer overdoen en langzaam ongeveer dezelfde hoeveelheid aquariumwater toevoegen, zodat de dieren langzaam aan de verschillende wateromstandigheden kunnen wennen. Na ong. 20 minuten brengt u de dieren voorzichtig uit de emmer over in het aquarium zonder het water uit de emmer.

Foto-Gezocht

Auteur: BiancaB

 

Auteur

John de Lange

Copyright foto’s

Extra informatie

Familie

Geslacht

Soortnaam

Herkomst