Hyphessobrycon

Het geslacht Hyphessobrycon maakt onderdeel uit van de familie Characidae. Het is een groot geslacht met rond de 140 soorten. De soorten uit dit geslacht leven in Midden- en Zuid Amerika van Mexico tot Argentinië. In de volksmond worden veel van deze soorten ook wel Tetra's genoemd. Nader onderzoek naar dit geslacht zal waarschijnlijk zorgen voor een opdeling in meerdere geslachtsnamen. Er zijn tot nu toe zo'n 6 groepen herkend die mogelijk een keer afgesplitst zullen worden.

Please respect our copyright. Don`t copy text or images! Please share a link to this page instead.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je hier in!

Je informatie wordt nooit gedeeld met andere partijen

Laat dit bericht niet meer zien

AquaInfo.nl is de Nederlandstalige bron voor aquarium informatie! Met soortbeschrijvingen en artikelen proberen we kennis over diverse onderwerpen te bundelen en op duidelijke manier te verwoorden. Onze nieuwsbrief houdt je op de hoogte over:

  • Artikelen
  • Nieuwe soortbeschrijvingen
  • Ontwikkelingen
  • Zoetwater vissen
  • Zoutwater vissen
  • Planten
  • Lagere dieren
  • en al het andere wat je in een aquarium tegenkomt!