Sponsor
Logo AZ Siervishandel

Co2 Calculator

Met een aquarium testset kun je de hoeveelheid Co2 niet rechtstreeks meten. Met behulp van de pH en KH waardes geeft de Co2 Calculater de hoeveelheid Co2.

Ben jij al lid

van de AquaInfo Club?

Wil je lid worden?

Lid worden is gratis!

AquaInfo Club website