Co2 Calculator

Met een aquarium test set kun je niet rechtstreeks het Co2 gehalte in het aquariumwater berekenen. Doorgaan\s meet je de pH en de KH. Met deze twee getallen kun je het Co2 gehalte berekenen met behulp van deze Co2 Calculator. Er bestaat altijd een evenwicht tussen pH, KH en Co2!

CO2 calculator Versie 4.01

Wanneer de pH en de KH ingevoerd worden berekend dit programma het CO2 gehalte in het water. Het is eveneens mogelijk de meetnauwkeurigheid van je pH en KH meetset in te voeren. Het programma berekent dan tevens binnen welk gebied je CO2 gehalte kan liggen. Verder geeft het programma aanvullende info bij de ingevoerde en berekende waarden.

Zoetwater Zeewater
style="margin-bottom: 0px;">
Gemeten pH aquariumwater Gemeten KH Gemeten Temperatuur Nauwkeurigheid pH metingen     Nauwkeurigheid KH meting
DKH ‘C +/- +/-
Corrigeren voor afwijkingen door aanwezigheid van andere buffers dan (bi)carbonaten, (turf, fosfaten, etc.)
JA NEE

Gemeten pH na beluchten aquariumwater
* alleen invullen bij selectie JA

Gemeten pH na beluchten,
door zelf in watermonster te blazen
* alleen invullen bij selectie JA

Berekend CO2 gehalte mg/ltr (ppm)
Bovenwaarde CO2 mg/ltr (ppm)
Onderwaarde CO2 mg/ltr (ppm)

© A3aan Briene 2005

Dit is alweer de vierde versie van de CO2 calculator. In deze versie de volgende wijzigingen

  • Effecten van temperatuur op CO2 gehalte worden nu meegenomen.
  • Effekten die de KH meting beinvloeden worden nu ook meegenomen (bv turf, thee, fosfaten)
  • Er kan gekozen worden voor Zoetwater of zeewater
  • Standaard berekening
  • Er kan gekozen worden voor een berekening voor zoet- of zeewater. Standaard staat de calculator op zoetwater ingesteld. Bij het berekenen van zeewater wordt (nog) geen temperatuurcorrectie toegepast.

Standaard berekening

Bovenin kunnen pH, KH en temperatuur worden ingevuld.
Dan de nauwkeurigheid van de pH en KH meting invullen. (Punt bij decimalen en geen komma!)
De correctieknop behoort op NEE te staan.
Buffereffecten worden dan niet meegerekend.
De pH waarden, onder de JA/NEE correctieknoppen, worden niet meegerekend en hoeven niet ingevuld te worden.
Druk op de knop bereken CO2 gehalte en het berekende CO2 gehalte verschijnt tezamen met de boven- en onderwaarde door de meet onnauwkeurigheid.

Uitgebreide berekening

Bovenin kunnen pH, KH en temperatuur worden ingevuld.
Dan wordt de nauwkeurigheid van de drie benodigde pH metingen en de KH meting ingevuld.
De correctieknop behoort op JA te staan.
Buffereffecten worden dan meegerekend.

Neem een watermonster van het aquarium, net als bij de eerste meting, en belucht dit monster met lucht bijvoorbeeld door te beluchten met een luchtpompje. Bepaal de pH en vul dit in bij ‘Gemeten pH na beluchten aquariumwater’. Neem opnieuw een watermonster van het aquarium, en belucht dit monster met ademlucht door bijvoorbeeld met een rietje door het watermonster te blazen. Bepaal de pH en vul dit in bij ‘Gemeten pH na beluchten door zelf in watermonster te blazen’. Druk op de knop bereken CO2 gehalte en het berekende CO2 gehalte verschijnt tezamen met de boven- en onderwaarde door de meet onnauwkeurigheid.

Temperatuurcorrectie

De temperatuurcorrectie berekend aan de hand van de ingegeven watertemperatuur de nieuwe evenwichtsconstante en corrigeert zo het CO2 gehalte voor temperatuur. De gehanteerde formule is geldig in het temperatuurgebied van 5-35 ‘C.

Correctie voor buffereffecten

Bij de KH meting wordt aan de hand van het toevoegen van sterk zuur of een sterke base de KH bepaald. De KH is een maat voor het aantal HCO3- ionen. Zijn er nu andere stoffen aanwezig als bijvoorbeeld H2PO4- HPO4 2- e.d. of andere zwakke zuren van bijvoorbeeld turf of thee dan beïnvloeden die de KH meting. De KH is dan eigenlijk lager dan die in werkelijkheid is omdat je de andere zwakke zuren ook met de KH meting meet. Er zit dan eigenlijk minder CO2 in het water dan de meting aangeeft.

De correctie voor de bufferwerking berust op het feit dat belucht water een vast CO2 gehalte heeft van 0,5 mg/ltr. In met ademlucht belucht water zit 60 mg/ltr CO2. Aan de hand van deze twee waarden kan een evenwichtsconstante berekend worden die de effecten van die andere zwakke zuren corrigeert. Een nadeel is wel dat er drie pH metingen nodig zijn wat dus een minder nauwkeurige CO2 berekening geeft door de grotere meetfout. Ook die 0.5 en 60 mg/ltr zijn geen rotsvaste waarden maar kunnen wat schommelen. De correctie methode dan ook bij voorkeur uitvoeren met een digitale pH meter. Als je een gewoon pH meetsetje hebt dan hoef je deze methode echt niet te doen en voldoet de standaard methode, je zit dan altijd aan de veilige kant.

Nauwkeurigheid pH meting

De standaard nauwkeurigheid voor pH meting is op +/- 0.2 gesteld. Hierbij is uitgegaan van een goede meetset voor pH. Een standaard meetsetje voor de pH die het hele pH gebied bestrijkt van 5-9 is te onnauwkeurig. In dat geval is een nauwkeurigheid van +/- 0.5 aan te houden. Vul bij de pH meting maar eens een nauwkeurigheid van +/- 0.5 in en zie hoe groot de meetafwijkingen kunnen zijn. De betere pH meetsetjes meten over een kleiner traject. Bv een setje voor pH 5-7 en een ander setje voor pH 7-9. Deze kennen dus een nauwkeurigheid van +/- 0.2 Een digitale pH meter is ideaal met nauwkeurigheden afhankelijk van uitvoering van +/-0.1 voor de goedkopere tot +/- 0.01 voor de duurdere modellen.

Nauwkeurigheid KH meting

De standaard nauwkeurigheid voor KH meting is op +/- 0.2 gesteld. Hierbij is uitgegaan van een goede meetset voor KH. Een standaard meetsetje waarbij een druppel overeenkomt met 1 KH is zeer onnauwkeurig! (+/- 1 KH). De nauwkeurigheid is dan te vergroten door bijvoorbeeld de dubbele hoeveelheid testwater te nemen. 1 druppel komt dan overeen met 0.5 KH. Voor een goede nauwkeurigheid kan dan een viervoudige testhoeveelheid genomen worden waarbij +/- 0.25 wordt gemeten. Een andere mogelijkheid is om bijvoorbeeld geen druppel testsetje te nemen maar de testsetjes met een doseerspuitje, bijvoorbeeld die van Salifert. Hiermee kan aanzienlijk nauwkeuriger gemeten worden omdat er met het mini-spuitje nauwkeuriger gedoseerd kan worden. De nauwkeurigheid bedraagt dan ca. +/- 0.2

Al met al blijft het hiermee een van de meest uitgebreide on-line CO2 berekeningsprogramma’s……

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoekfilter
zoekfilter

Nuttige Aquarium adressen

Op zoek naar een vereniging, winkel of plek waar je je Co2 fles kan vullen? Tik je plaatsnaam in en je krijgt een kaart met adressen bij jou in de buurt:

Copyright © AquaInfo 2007 - 2021