Sponsor
Reef Factory
Etymologie - De betekenis van de namen

Etymologie – Betekenis van de namen

Op deze pagina’s zijn een aantal betekenissen van de namen van onze aquariumplanten en vissen bij elkaar gebracht. Het doel van etymologie is om na te gaan wat de oudste vorm en de oudste betekenis van een woord is. Zo zult u ontdekken dat een aantal namen cq gedeeltes van namen direct afkomstig zijn uit het Grieks en Latijn. Zo zullen telwoorden en kleurbenamingen veelvuldig voorkomen. Ook een directe beschrijving van het lichaam of een onderdeel ervan komt regelmatig voor. Daarnaast komen ook veel benamingen voor die te maken hebben met de vindplaats of ontdekker van de vis/plant. Deze pagina’s zijn natuurlijk nog lang niet compleet. Als u aanvullingen of verbeteringen hebt kunt u deze aan mij mailen.

Spring naar de juiste beginletter van het woord wat je zoekt door te klikken op een van de onderstaande letters:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Etymologie beginnend met de letter A:

Abacinumnaar het mozaïkpatroon op het lichaam
Abalioszonder vlekken
Abbottinanaar Abbott Lawrence (1792-1855), Amerikaans staatsman en ondersteuner van Louis Agassiz
Abbreviataverkort
Aberransuit het Latijn : aberratio = afwijkend
Abramisafgeleid van een Franse naam.  (brasem)
AbramitesAbramis- (brasem) achtig
Acanthocephalamet stekels aan de kop
Acanthodorasmet lans en doorn
Acanthomiaszeer doornig
Acanthopsisdoornoog
Acarainlandse (Tupi-Guarani) naam voor Cichlide
Acarichthysnaar Acara (zie boven) en ichthos (Griekse woord voor vis)
Acaronialijkt op een Acara (zie boven)
Acipenseruit het Latijn : steur
Acrensisuit de Rio Acre (Brazilië)
Acrostomavan het Latijnse acro (= puntig, hoog) en stoma (= muil)
Aculeatusstekelig
Acusuit het Latijn : naald
Acuticepsmet spitse kop
Acutidensmet spitse tanden
Acutirostremet spitse snuit
Acutisscherp, puntig
Acutusmet punten
Adamasdiamant
Adloffinaar eigennaam
Adolfoigenoemd naar Adolfo Schwartz
Adolphifredericigenoemd naar Adolf Friederich, hertog van Mecklenburg
Adonisknap, naar Adonis, de geliefde van Venus
Aeneocoloruit het Grieks : aeneus = koper, brons, messing, en het Latijn : coloris =  kleur
Aeneuskoperkleurig
Aequidensuit het Latijn aequus (gelijk, dezelfde) en dens (tand)
Aequifasciatamet gelijkmatige banden
Aequipinnatusmet gelijkmatige vinnen
Affinisverwant, gelijkend op
Afrauit het Latijn : Afrikaanse vrouw
Africanusuit Afrika
Afrofischerinaar Dr. G.A. Fischer
Agamyxisuit het Grieks agan = veel, en myxa = slijm, naar het slijm dat wordt geproduceerd
Agassizigenoemd naar de Zwitserse ichthyoloog Jean Louis Agassiz 
Agalisflink, beweeglijk
Agilaeafkomstig uit Agila, Suriname
Ahligenoemd naar de Duitse ichthyoloog Ernst Ahl
Ajamaruensisafkomstig uit de Ajamaru-meren, West Papua
Akarensisnaar de rivier de Akar op Borneo
Akikanaar het eiland Akika in Lake George, Uganda
Albertivermoedelijk genoemd naar prins Albert, echtgenoot van koningin Victoria
Albifronsmet wit voorhoofd
Albimarginatamet witte marges (in de vinnen)
Albofasciatusmet witte banden of strepen
Albolineatuswit gestreept
Albonubeswit-wolkig
Alburnuswitachtig
Alfarogenoemd naar de zoöloog Anastasio Alfaro
Alleninaar de Australische ichthyoloog Gerald R. Allen
Altifronsmet hoog voorhoofd
Altipinnamet hoge vin
Altispinosauit het Latijn : alt = lang, hoog, spina = doorn, stekel. verwijzend naar het aantal dorsale vinstekels
Altoflavushoog en geel
Altolamprologushoge Lamprologus
Altumhoog, lang
Amabilislieflijk
Amandajaneanaar Amanda Jane Sands
Amapaensisafkomstig uit de Braziliaanse staat Amapa
Amarillouit het Spaans = geel
Amazonarumuit de Amazone
Ambassisuit het Grieks : omhoog klimmend
Ambiacusuit de rivier de Ambiacu
Ambloplitesmet stompe bewapening
Amblyopsidaemet afgestompt gezichtsvermogen
Amblypharyngodonmet stompe keeltanden
Amecanaar de Ameca-rivier in Mexico
Ameiurusmet afgeknotte staart
Amietinaar Professor J.L.Amiet
Amoenummooi, lieflijk
Amphiacanthoidesuit het Grieks : amphi = aan beide zijden, en akanthos = doornige bloem
Amphilophusuit het Grieks : amphi = aan beide zijden, lophos = vormt koppen
Anabatoideslijkt op het geslacht Anabas
Anabasklimmer
Ancistrusmet weerhaken
Anduzeinaar dr. Pablo Anduze
Angfanaar de Australian New Guinea Fish Association
Angelicushemels, engelachtig
Angolensisafkomstig uit Angola
Anguilcaudamet de staart van een aal
Anguillaaal
Anguillarisaalvormig
Anguillicaudatusmet de staart van een aal
Anisitsinaar Dr. J.D. Anisits
Anjunganensisafkomstig uit Anjongan, Borneo, Indonesië
Annectensverbindend, tussen andere soorten
Annulatusgeringd
Anomalauit het Grieks : anomalos =  buitengewoon, abnormaal, ongelijk, onregelmatig
Anomalochromisbuitengewone Chromis
Anostomusmet bovenstandige bek
Ansorgeigenoemd naar de Engelse verzamelaar Dr. W.J. Ansorge
Apelteszonder schubben
Aphanesverborgen
Aphaniopsgelijkend op Aphanius
Aphaniusvan aphano, verborgen, onzichtbaar levend
Aphyocharaxkleine Charax
Aphyocypriskleine karper
Aphyoplatyslijkt zowel op Aphyosemion als Epiplatys
Aphyosemionklein visje met wimpel
Apistogrammamet onbetrouwbare zijlijn, apistos = Grieks voor onbetrouwbaar, gramma = lijn, streep
Aplocheilichthysvis met enkelvoudige lippen
Aplocheilusmet enkelvoudige lip
Apodeszonder poten (vinnen)
Apogonzonder baard (draden)
Appendixaanhangsel
Approuaguensisafkomstig uit de rivier de Approuague
Apteronotusuit het Grieks : apteros = zonder vleugels
Aquaticain het water levend
Araguaiaeafkomstig uit de Rio Araguaia
Araguaiaensisafkomstig uit de Rio Araguaia
Arapaimainlandse benaming
Archocentrusuit het Grieks : archos = anus, kentron = steek. verwijzend naar de stekels aan de anale vin
Arcuatusgebogen, naar de streep over het lichaam
Arcusuit het Latijn : boog
Arfakensisnaar het Arfakgebergte, Irian Jaya
Argenteuszilverkleurig
Argentoventermet zilveren buik
Argusgenoemd naar een figuur uit de mythologie.  Zijn lichaam was bedekt met 100 ogen.
Argyrontaeniamet zilveren strepen
Argyrostictusmet zilveren vlekken
Aripirangensisafkomstig van het eiland Areia Piranha (Amazone)
Ariusvan het Griekse arios = oorlogszuchtig
Armatusgewapend, bepantserd
Arnoldigenoemd naar de Duitse ichthyoloog Johann Paul Arnold
Arnoldichthysvis van Arnold (zie hierboven)
Aruliusbetekenis onzeker
Asfracigenoemd naar de Association France Cichlid
Asiaticaafkomstig uit Azië
Aspidorasmet schild en speer
Assamensisafkomstig uit Assam (India)
Asterifronsmet een ster op het voorhoofd
Astronotusmet een sterachtige tekening (vanuit het Grieks , astros = ster, notos = achterste gedeelte)
Astyanaxuit de mythologie (zoon van Hector en Andromache)
Atherinauit het Latijn : spiering
Atracaudatusmet zwarte staartvin
Atratuluszwartachtig
Atripinnismet zwarte vinnen
Atrizonamet zwarte gordel
Atropersonatusmet zwart masker
Atropurpureuszwart en purper gekleurd
Attenuatusuit het Latijn : je dun maken, uitstrekken
Aulonocarauit het Grieks : aulos = fluit, caras = gezicht.
Aurantimaculatamet gouden vlekken
Auratusgoudkleurig
Aureocephalusuit het Latijn : aureus = goud, en het Grieks : kephalos = hoofd
Aureoguttatusgoud gespikkeld
Aureumgouden
Auritusuit het Latijn : met oren
Aurofrenatusmet gouden teugels
Auropurpureuspurper en goud gekleurd
Auroranaar de Romeinse godin van de dageraad
Australezuidelijk
Australiszuidelijk
Austromenidiavis uit het zuiden
Axelrodigenoemd naar Dr Herbert Richard Axelrod, ichthyoloog
Axelrodiagenoemd naar Dr Herbert Richard Axelrod, ichthyoloog
Aymonierinaar eigennaam
Azureahemelsblauw, azuurblauw

 

Etymologie beginnend met de letter B:

Babaultinaar de Franse ontdekkingsreiziger M. Guy Babault
Baenschinaar de Duitse ichthyoloog Hans A. Baensch
Baderinaar Herbert Bader
Badisnaar inheemse naam
Bagariusnaar de Bengaalse naam voor de vis Vaghari
Bagrichthysvan Bagrus (katvis) en ihthys = vis
Bagroidesgelijkend op een Bagrus (katvis)
Bainsiinaar de Zuid-Afrikaanse geoloog A.G. Bain
Balunganaar de Balungrivier op Borneo
Balantiocheilusuit het Grieks : balantio = zak, cheilus = lip. Naar de vorm van de onderlip
Ballochinaar de Australische bioloog Dr. David Balloch
Balteatusuit het Latijn , balteus is riem, ceintuur
Bamilekorumnaar de Bamileke, een stam in Cameroen
Banforenseuit Banfora, Burkina Faso
Barbatusmet een baard
Barbusmet baarddraden
Barilioidesgelijkend op Barilius
Bariliusnaar inheemse aanduiding
Barlowinaar de Amerikaanse ichthyoloog George Barlow
Barmoiensisuit Barmoi (Guinee)
Barreimiauit Barreimei, Oman
Bartoninaar de ichthyoloog Barton A. Bean
Batanganaar een inheemse naam uit de Bantu-taal (Afrika)
Batantaafkomstig van het eiland Batanta, West Papua
Batesinaar de Engelse verzamelaar en missionaris G.L. Bates
Bathyphilusuit het Grieks : Bathos = uit de diepte
Beaninaar de Amerikaanse ichtyoloog Tarleton Hoffmann Bean
Beaufortianaar de Nederlandse ichthyoloog Dr. L.F. de.Beaufort
|Bedotianaar de Zwitser Maurice Bedot
Belizanusuit Belize
Bellicastrijdbaar, oorlogszuchtig
Bellottinaar de Italiaanse zoöloog Bellot
Belonesoxgelijkend op de hoornsnoek Belone
Belontianaar een inheemse aanduiding
Beminiafkomstig uit Lake Bemin , Kameroun
Bengalensisafkomstig uit Bengalen
Benthochromisuit het Grieks : benthos = diepte van de zee , chromis = vis
Bettanaar een inheemse aanduiding
Biafranusuit Biafra (tegenwoordig Burkina Faso)
Bichirmet twee handen
Bicirrhistweedradig (heeft betrekking op de baarddraden)
Bicirrhosumtweedradig (heeft betrekking op de baarddraden)
Bicolormet twee kleuren
Bifasciatusmet twee strepen
Bifrenatusmet twee teugels
Bilineatamet twee lijnen
Bimaculatamet twee vlekken
Binotatusmet twee vlekken
Biocellatummet twee op ogen lijkende vlekken
Biotodomauit het Grieks : biotos = leven, bestaan en domos = huis
Biotoecusuit het Grieks : biotos = leven, bestaan en oikos = habitat
Bitaeniatusmet twee strepen
Bivittatummet twee banden
Bleekerinaar de Nederlands ichthyoloog Pieter Bleeker
Bleherinaar de ichtyloog Heiko Bleher
Blochinaar de Duitse ichthyoloog Markus E. Bloch
Boadzulunaar het eiland Boadzulu, Malawimeer
Boajauit het Maleis : kaaiman
Bochtlerinaar de Duitse aquariaan Franz Bochtler
Bocourtinaar de Franse ichthyoloog  Marie-Firmin Bocourt
Boehlkeinaar Dr. James E. Boehlke
Boehminaar de Oostenrijkse aquariaan Otto Böhm
Boesemaninaar Dr. Marinus Boeseman, curator aan het Natuurhistorisch museum te Leiden
Boggianianaar de verzamelaar Guido Boggiani
Boitoneinaar de Braziliaanse zoöloog Dr. José Boitone
Bokermanninaar de Braziliaans herpetoloog Werner Carlos A. Bokermann
Bolivianusuit Bolivia
Borapetensisuit Borapet, een plaats in Thailand
Borarasbenaming voor vis in Borneo
Borealisuit het noorden
Borelliinaar Dr. A.Borelli
Borleyinaar de ichthyoloog HJH Borley
Botiaeen inheemse benaming voor soldaat
Boulengerinaar de Belgische ichthyoloog George Albert Boulenger
Brachetinaar de Duitse verzamelaar Heinz Brachet
Brachydaniokorte Danio
Brachygobiuskorte grondel
Brachyrhaphiskorte naald
Brachysomakort lichaam
Brasilienseafkomstig uit Brazilië
Brauschinaar de Belgische verzamelaar Georges Brausch
Breidohrinaar de verzamelaar Hans-Günther Breidohr
Brevicaudamet korte staart
Breviobesuskort, gezet en dapper
Brevirostrisvan brevis (kort) en rostrus (snuit)
Breviskort
Brichardinaar de Franse ichthyoloog Pierre Brichard
Brieninaar de Belgische professor Paul Brien van de vrije universiteit van Brussel
Britskiinaar Heraldo A. Britski
Brochisslinger (met betrekking tot de baarddraden)
Brokopondouit het Brokopondomeer, Suriname
Broussonnettiinaar de Franse ichthyoloog Pierre Marie Auguste Brousonnet
Brownorumnaar het echtpaar Allan en Barbara Brown
Brueninginaar de Duitse aquariaan Christian Brünning
Bryconuit het Grieks : brykon = bijter, tandenknarser
Bryconellakleine Brycon
Bualanumuit Buala (Cameroen)
Buccochromisuit het Latijn : bucca = bek, en het Grieks : chromis = baars
Buchholzinaar de Duitse natuuronderzoeker professor Dr. Reinhold Buchholz
Buescherinaar de Duitse verzamelaar Heinz H. Büscher
BujurquinaPeruaanse naam voor deze vis : “Bujurqui”
Bullerinaar de verzamelaar Dr. A.C. Buller
Buloloafkomstig uit de Bulolo-rivier, Papua Nieuw Guinea
Bunocephalusmet een bultige kop
BurdigalaLatijnse naam voor Bordeaux, naar de rode wijn uit die streek
Burgessinaar de ichthyoloog Warren E. Burgess
Burmanicusafkomstig uit Birma
Burtoninaar de ontdekkingsreiziger Sir Richard F. Burton
Buytaertinaar de Belgische ichthyoloog John Buytaert
Bussinginaar William A. Bussing van de universiteit van Costa Rica

 

Etymologie beginnend met de letter C:

Cabindaeuit Cabinda (Gabon)
Cabombanaar een Indiaanse aanduiding
Cacatuoideskakatoeachtig, naar de op een kuif gelijkende stekels in de rugvin
Caeruleusuit het Latijn blauw (de eerste verzamelde exemplaren waren blauwachtig)
Calabaricumvan de West-Afrikaanse Calabarkust
Calabaricuskwastvinaal
Caldesianaar de Italiaanse botanicus Caldesi
Callichthyseeltvis
Callipterusmet fraaie vinnen
Callistusmet fraai zeil (vin)
Calliurummet mooie staart
Callochromismooie vis
Callolepismet mooie schubben
Callopanchaxmooie Panchax
Calobrenseafkomstig uit de Rio Calobre, Panama
Calvamet kale schedel
Cameronensisafkomstig uit Kameroen
Cametanauit Cameta, Brazilië
Camopiensisuit de Camopi-rivier, Frans Guyana
Camptacanthusmet gekromde rug
CanadensisCanadees
Canarensisuit Zuid Canara, India
Candensuit het Latijn : briljant, glanzend
Candidischitterend wit
Caniusuit het Latijn : hond
Capensisafkomstig van de Kaap (Zuid-Afrika)
Carapouit het Latijn : carptor, hij die zijn voedsel snijdt met een mes
Carassiusafgeleid van een oud-Griekse visnaam
Carbouit het Latijn : steenkool, gebrand hout
Cardinalisrood als de hoed van een kardinaal
Carlaenaar Carla Lindenaar-Sparrius
Carlhubbsianaar de Amerikaanse ichthyoloog Carl Leavitt Hubbs
Carnegiellater ere van miss M. Carnegie
Carolinianaafkomstig uit Carolina
Carpintisuit de Laguna del Carpinte, Mexico
Carpiode vrucht, de oogst
Casuariusvergelijkbaar met een Casuaris
Castaneuskastanjekleurig
Catamarcensisuit de Argentijnse provincie Catamarca
Caudalismet betrekking tot de opvallend gevormde staartvin
Caudimaculataaan de staart gevlekt
Caudifasciataaan de staart gestreept
Caudimaculatusaan de staart gevlekt
Caudopunctatusmet punten in de staart
Caudovittatusmet een band op de staart
Cauvetinaar de Franse aquariaan Christian Cauvet
Celebensisafkomstig van Celebes (het huidige Sulawesi)
Celiaenaar Celia Epie, dochter van John Epie (Cameroen)
Cenianaar de inheemse naam sinia
Centrarchusmet betrekking tot de stekelige aarsvin
Cephalotaeniauit het Grieks : kephale = hoofd, en taini = band, met banden over het hoofd
Ceratophyllumgeweiblad
Ceratopterishoornvaren
Ceylonensisafkomstig van Ceylon (nu Sri Lanka)
Chaetobranchusuit het Grieks : chaetos = draad, haar, branchia = kieuw
Chaetodonuit het Grieks : chaetos = draad, haar, odous = tand
Chakanaar de inlandse naam, vermoedelijk naar het geluid dat hij maakt
Chactodonmet spitse tanden
Chalceuskoperkleurig
Chalcinusde koperkleurige
Chalcopyruschalcos = koper, pyros = vuur
Chalinochromisuit het Grieks : chalina = bit, toom, chromis = vis
Champsochromisuit het Grieks : champso = krokodil, chromis = vis, naar de roofzuchtige aard van de vis
Chandauit het Grieks : chandon = met geopende bek
Channauit het Grieks : channe = ansjovis
Channoideslijkend op de Channa
Chapalichthysafkomstig uit de Chapal Lagoon (Mexico) en ichthys = vis
Chaperinaar de Franse verzamelaar M.E. Chaper
Charawaarschijnlijk naar het Griekse charax (= paal)
Characidiumafgeleid van de geslachtsnaam Charax
CharacodonCharax met tand
Charaxde puntige paal met betrekking tot de tanden
Chaytorinaar de Afrikaanse ichthyoloog Prof. Dr. Daniel Chaytor
Cheirodonhand(vormige) tand
Chelanaar inheemse naam
Cheradophilusvan het Griekse keratos = bodem, en phylos = vriend, liefhebber
Chevalierinaar de ichthyoloog Auguste Chevalier
Cheveyinaar Dr. Pierre Chevey
Chilatherinauit het Grieks : cheilos = lip, en het Latijn : Atherina = spiering
Chilodusmet tanden op de lip
Chiloglanisuit het Grieks : cheilos = lip en glanis = katvis
Chilotilapiauit het Grieks : cheilos = lip en de inlandse benaming Tilapia
ChinensisChinees
Chininaar Dr. Phui Kong Chin
Chipokaenaar het eiland Chipoka, Malawimeer
Chisumulaenaar het eiland Chizumulu in het Malawimeer
Chitalanaar inheemse naam
Chlamydogobiusuit het Grieks : chlamys = mantel, gobius = grondel
Chloropharynxvan chloros (groen) en pharynx (keel)
Choirorhynchusmet een varkenssnuit of slurf
Cholanaar inheemse aanduiding
Chopraenaar de Indische zoöloog dr. B.N. Chopra
Christyinaar Dr. Cuthbert Christy, directeur van het Congomuseum
Chromidotilapiaschitterende/kleurige baarsachtige vis
Chromisuit het Grieks : vis
Chrosomusmet een gekleurd lichaam
Chrysogastermet gouden buik
Chrysotaeniamet gouden band
Chrysotusverguld
Chunanaar de inheemse naam uit India
Chungruruensisnaar het Chungrurumeer in Tanzania
Cichlaoude naam van een baarsachtige vis
Cichlasomamet een lichaam als van een Cichla  (soma = lichaam in Grieks)
Ciliatavan franje voorzien
Cingulatusmet gordelachtige banden
Cinnamomeuskaneelkleurig
Cirrhatusmet krullen
Cirrhosusvan franje voorzien
Citrineipinnismet gele vinnen
Citrinelluscitroengeel
Cladophorusdrager van een kleed
Clariasvan het Griekse chlaros = levendig
Clarotesuit het Grieks, Klaroten (slaven) , mensen met gebogen nekken
Clauseninaar de zoöloog Stenholt Clausen
Cleithracarauit het Grieks kleithron (slot, sleutel) en Acara
Cnesterodonmet tanden als schaafmessen
Cnidoglanisuit het Grieks, knide = netel, glanis = katvis
Cobitisuit het Grieks , kobitis = sardine
Coccinavan coccinos = wijnrood, scharlaken
Coccinatusgekleed in scharlaken
Cochuinaar Fred Cochu, ichthyoloog van het Paramount aquarium
Coelesteuit het Latijn : bovennatuurlijk, hemels
Coeruleopunctatusmet blauwe stippen, vlekken
Coeruleumblauw
Cognatumverwant
Colisanaar inheemse benaming
Colomesusuit het Grieks : kolos = gebrekkig, mesos = midden
Coloratusgekleurd
Colossomauit het Grieks : kolos = kort, gebrekkig en  soma = lichaam
Commbraeverminkte vorm van corumbae naar de plaats Corumba
Commersoninaar de Franse natuuronderzoeker Commerson
Compressisepsmet in elkaar gedrukte kop
Compressussamengedrukt, gecomprimeerd
Compsopogonfijne baard
Conchoniusnaar inheemse aanduiding
Concoloreentonig gekleurd
Condiscipulusuit het Latijn : schoolvriend, vanwege de gelijkenis met een andere soort in dezelfde omgeving
Congicumuit Congo
Congoensisuit Congo
Congonicumuit Congo
Conjunctusuit het Latijn = zich verenigen, naar de horizontale strepen die samenkomen
Copadichromisuit het Grieks : kopas = gekerfd en chromis = vis
Copeina/Copellanaar de Amerikaanse zoöloog Edward D Cope
Coppenamensisafkomstig uit de Coppenamerivier (Suriname)
Coracoideuszwart als een raaf
Cordatahartvormig
Cordifoliusmet hartvormig blad
Coronauit het Latijn : rand, grens
Cortesinaar Dr. Abdon Cortés Lombana
Corydorasuit het Grieks : cory = helm, en doras = huid, vel
Corynopomamet knotsvormig verlengd kieuwdeksel
Coryphaenoidesuit het Grieks : koryphaina = dolfijnachtige vis
Cosmopsuit het Grieks : met een versierd gezicht
Costatusmet ribben
CrabroLatijn voor horzel, hoornaar
Crassastevig, dik
Crassicepsmet dikke kop
Crassilabrismet dikke bovenlip
Crassipesmet dikke voet
Crassipinnisuit het Latijn crassus (dik, vet) en pinnis (vin)
Craterocephalusuit het Grieks : cratero = kom, en kephale = hoofd
Creagrutusvleesafscheurder
Creatochanesmet betrekking tot de grote bek
Crenicarauit het Latijn, crena = kerf en Acara
Crenicichlauit het Latijn, crena = kerf (ivm de kieuwdeksels) en Cichla
Crenuchusmet kerf in de nek
Crispusgekroesd
Cristatakuif
Crossocheilusuit het Grieks : krossoi = kwast, cheilus = lip
Cruzinaar de verzamelaar José Cruz Rodriguez
Cryptocorynemet verborgen knots (betrekking op de bloeiwijze)
Cryptoheroscrypto = verborgen, heros = strijder
Cryptopterusmet verborgen vin
CtenobryconBrycon met kamschubben
CtenochromisChromis met kamschubben
Ctenoluciusuit het Grieks : ktenos = kam, en het Latijn : lucius = licht
Ctenopharynxuit het Grieks : ktenos = kam, pharynx = keelholte
Ctenopomamet een kam aan de (kieuw)deksel
Ctenopsmet betrekking tot de fijne tandjes ven het onderoogbeen
Cubanichthysvis uit Cuba
Cubensisafkomstig van Cuba
Cultratusmesvormig
Cuminginaar de vanger Cuming
Cunningtoninaar de verzamelaar W.A. Cunnington
Cupidonaar de Romeinse god van de liefde
Cupreusuit het Latijn : cuprum = koper
Curvicepsmet gebogen kop
Cyanellusblauw
Cyaneorhabdosmet een blauwe streep
Cyanodorsalismet een blauwe rug
Cyanoguttatumblauw gestippeld
Cyanostictummet blauwe vlekken
Cyathopharynxuit het Grieks : kyathos = kopje, kom, pharyngx = keelholte
Cyclocheilichthysuit het Grieks : kyklos = rond, cheilos = lip, ichthys = vis
Cylindraceuscylindrisch
Cylindricuscylindervormig
Cynolebiasuit het Grieks, kynos = hond, lebias = kleine vis
Cynotilapiauit het Grieks, kynos = hond en het inlandse woord Tilapia
Cyperusnaar het eiland Cyprus
Cyphotilapiauit het Latijn : Cephalicus = hoofd, en Tilapia, het Afrikaanse woord voor vis
Cyprinodontandkarper
Cyprichromisuit het Grieks : Cyprinus = karper, en Chromis = vis
Cyprinusuit het Grieks : karper
Cyrtocarauit het Grieks : kyrtos = gebogen, cara = kop

 

Etymologie beginnend met de letter D:

Dadyburjorinaar Sam Dadyburjor
Daemonuit het Grieks : wat terugkeert na de dood
Dagetinaar de Franse ichthyoloog Jaques Daget
Daniovan Dhani, een naam uit een Indisch dialect
Dargeinaar de entomoloog Philippe Darge
Davidsandsinaar de ichthyoloog dr. David Sands
Dayinaar Francis Day
Debauwinaar de Belgische officier/verzamelaar Guillaume de Bauw
Decemmaculatusmet tien vlekken
Decorseinaar de ichthyoloog Dr. E.Decorse
Decorusuit het Latijn : versierd, elegant
Delhezinaar de ichthyoloog M Delhez
Delineatuszonder (zij)lijn
Delphaxuit het Grieks : als een jong varken (naar zijn voedingsgewoonte)
Deltaensisafkomstig uit de Nigerdelta
Demasoninaar de importeur Laif DeMason
Demersumondergedoken
Dendrobatesuit het Grieks : hij die in bomen loopt (dendros = boom)
Densadicht
Densusdicht
Dentatusgetand
Deppiinaar de verzamelaar Ferdinand Deppe
Dermogenysmet vliezige, huidachtige kieuwen
Desfontanesilevend in woestijnbronnen
Desmotesuit het Grieks = gevangene
Devariomet verblekende kleur
Devosinaar de Belgische ichthyoloog Luc de Vos
Diademakroon, koninklijk ornament
Diagrammauit het Grieks : figuur door lijnen uitgewerkt
Diandramet twee meeldraden
Dianemauit het Grieks, dia = twee, nema = gloeidraad (verwijzend naar de langste baarddraden)
Diaphanusdoorzichtig
Diapteronverwijzend naar het mozaïkpatroon op het lichaam
Dickfeldinaar de verzamelaar A. Dickfeld
Dicrossusuit het Grieks : di = twee, krossoi = kwast
Digrammusmet twee strepen, lijnen
Dimidiatagehalveerd, heeft betrekking op de slanke lichaamsbouw
Dimidiochromisuit het Grieks, di = twee, Latijn midio = helft (in twee helften), en het Grieks : chromis = vis
Dinotopterusuit het Grieks di = twee, noton =terug, pteron = vin
Diplotaeniamet twee strepen
Diquisuit Diquis, Costa Rica
Discuswerpschijf
Disparmet een verschillend uiterlijk (van geslachten)
Dispersusuit het Latijn : verspreiden, uiteenjagen
Distichodusmet twee rijen tanden
Dolichopterusmet lange vleugel
Dolloinaar de Belgische zoöloog Dollo
Dolomieuinaar de Franse geoloog Dieudonné de Dolomieu
Dominicensisafkomstig van het eiland Dominica
Doriaenaar de Italiaanse zoöloog G. Doria
Dorityinaar de verzamelaar/missionaris Dan Dority
Dormitatorslaper
Dorninaar de aquariaan Richard Dorn
Dorsalisbetrekking hebbend op de opvallende kleur van de rugvin
Dorsimaculatusmet gevlekte rugvin
Dorsiocellatamet oog(vlek) in de rugvin
Dorsocellatamet oog(vlek) in de rugvin
Dortmannanaar de Nederlandse botanicus Dortmann
Doryichthysuit het Grieks : dory = lans, ichthys = vis
Doviinaar de verzamelaar John M. Dow
Duboisinaar de Belgische aquariaan Dubois
Duboulayinaar de verzamelaar Duboulayi
Dumerilinaar de Franse ichthyoloog Auguste Dumeril
Dunckerinaar de Duitse zoöloog Duncker
Duplicareusuit het Latijn : duplicare = dupliceren, kopieëren
Duriventrismet harde buik
Dysichthysuit het Grieks : dys = gedeeltelijk, ichthys = vis

 

Etymologie beginnend met de letter E:

Eachamensisafkomstig uit het Eacham-meer, Australië
Ectodusuit het Grieks : ek = van, uit, odous = tanden
Ecuadoriensisafkomstig uit Ecuador
Edeanumuit Edea (Cameroen)
Edithaenaar Edith Korthaus
Eduardiafkomstig uit Lake Edward, Uganda
Eggersinaar de Duitse verzamelaar G. Eggers
Ehrhardtiinaar Ehrhardt
Eigenmanninaar de Amerikaanse ichthyoloog Carl H Eigenmann
Eimekeinaar de Duitse importeur Wilhelm Eimeke
Einthoveninaar de Nederlandse arts Einthoven
Eiseninaar de Zweedse bioloog Gustav August Eisen
Elachysuit het Grieks = klein
Elassomaklein lichaam
Elbertinaar de verzamelaar Dr. S. Elbert
Electranaar de dochter van Agamemnon and Clytemnestra, uit het Grieks : helder, schijnend
Electricuselectrisch
Electroforuselectriciteitsdrager
Eleganssmaakvol, fijn, elegant
Elliotinaar de Amerikaanse zoöloog Daniel Giraud Elliot
Ellipsiferuit het Grieks : langwerpig rond
Ellisaenaar Mrs Marion Durbin Ellis
Elodeatot het moeras behorend
Elongatusverlengd, uitgerekt
Enantiopusuit het Grieks : enantios = tegenover, opus = voet (vin)
Enisaenaar Mevrouw Enis Widjanarti
Enneacanthusmet negen stekels (ennea = Grieks voor 9)
EosGriekse godin van de dageraad
Epaegenoemd naar de Expedição Permanente da Amazônia (EPA)
Epalzeorhynchusmet een stevige slurf
Ephippiumzadel
Epiplatysvis met brede rug
Episcopibisschop
Equadoriensisafkomstig uit Equador
Equesnaar het Latijnse woord voor paard
Eremiusuit het Grieks : woestijn
Eretmodusuit het Grieks : eretmos = met riemen, odous = tanden
Erpetoichthysuit het Grieks : erpeton = kruipend ding, en ichthys = vis
Erythrinuskleine roodachtige vis
Etrythrogastermet roodachtige buik
Erythromicronrood en klein
Erythrophtalmusroodogig
Erythropterusmet rood(achtige) rug
Erythrostigmamet rode vlek
Erythrozonusrood gestreept
Erythrurusmet rode staart
Escherichinaar de verzamelaar Escherich
Esekanusuit Eseka, Cameroun
Esomusmet een lang lichaam
Espeinaar de Duitse importeur Heinrich Espe
Esperanzaenaar Esparanza Rocha
Estheraenaar Esther Grant, vrouw van Stuart Grant
Etheostomauit het Grieks : etheo = filter, stoma = mond
Etianaar Ethelwyn Trewavas (E.T.)
Etroplusmet een bewapende buik
Etzelinaar de Duitse bioloog Dr. Vollrad Etzel
Eugeneiatusuit het Grieks : eugenes = goed geschapen, naar de extreem lange baarddraden
Eutropiusde goed gevoede
Evelynaenaar Mrs. Evelyne Axelrod
Everettinaar de wetenschappelijk verzamelaar Everett
Evergladeinaar de Everglades in Florida
Exiguumklein
Exodonmet naar buiten gerichte tanden
Exophthalmusuitpuilende ogen
Exquisitauitgelezen, fijn

 

Etymologie beginnend met de letter F:

Facetumbekoorlijk, mooi
Fahakanaar een Egyptische naam
Fainzilberinaar de exporteur M. Fainzilber
Falcatussikkelvormig
Fallaxbedrieglijk, gelijkend op
Falxuit het Latijn : sikkel, naar de vorm van de staart
Famulauit het Latijn : dienaar
Farlowellanaar W.G.Farlow van de Universiteit van Harvard
Fasciata/usmet strepen of banden
Fasciolatummet smalle banden
Fenestralisvensterachtig
Fenestratumvensterachtig getekend
Fernandezyepezinaar de Venezolaanse ichthyoloog Agustin Fernandez-Yepez
Ferrantinaar Viktor Ferrant
Festaenaar de Italiaanse onderzoeker Enrico Festa
Festivumfraai
Filamentosummet draadvormige aanhangsels
Filiculoidesvarenachtig
Filiformisdraadvormig
Filigeradraden dragend mbt verlengde aarsvinstralen
Flammeusvlammend
Flammicomantismet gloeidraden, verwijzend naar de uiteinden van de anale vin
Flavageel, blond
Flavescensgeelachtig
Flavipinnismet gele vinnen
Flavitaeniatusmet gele banden
Flexilisbuigzaam
Floribundusrijk bloeiend
Floridaeuit Florida
Fluitansvlottend
Fluviatilistot de rivier behorend
Foerschinaar de Duitser Dr. Walter Foersch
Foetidastinkend
Fontinalisin bronnen levend
Formosafraai, welgevormd, mooi
Forsterinaar William Forster
Fossilisuitgegraven, oud
Fossorochromisuit het Latijn : fossor = graver, chromis = vis
Fowlerinaar de Amerikaanse ichthyoloog Henry W Fowler
Fragilisbreekbaar
Frankeinaar Hans Joachim Franke
Franzwernerinaar de aquariaan Franz Werner
Fredcochuinaar de ichthyoloog Fred Cochu
Fredrodinaar de verzamelaars Fred Wright & Rod Roberts
Freiberginaar de Amerikaanse cichlidenimporteur Jacob Freiberg
Frenatusmet teugels
Friedrichsthaliinaar de Oostenrijkse verzamelaar Baron von Friedrichsthal
Frontosamet breed voorhoofd
Fryerinaar de Engelse ecoloog Geoffrey Fryer
Fuelleborninaar de Duitse legerarts Fuelleborn
Fulgensbriljant, schitterend
Fulvescensroodachtig geel
Fundulopanchaxuit het Latijn fundulus : tot de grond behorend en Panchax
Fundulustot de grond behorend
Furcatusgevorkt
Furcidensmet gevorkte tanden
Furciferuit het Latijn : vork
Furzerinaar Richard E. Furzer
Fuscanaar de donkere kleur van de vinnen van geprepareerde vissen
Fuscoguttatusvan fuscus (donker) en guttatus (gevlekt)
Fuscotaeniatusmet donkere strepen
Fwaeuit de Fwa-rivier, Zaïre

 

Etymologie beginnend met de letter G:

Gabunenseafkomstig uit Gabon (vroeger Duits Gabun)
Gagatanaar de inheemse naam keyakatta
Galanosuit het Grieks : blauw
Galilaeaafkomstig uit Galilaea
Gambiensisnaar de Gambiarivier in Afrika
Gambusiaiets onbeduidends
Gardnerinaar kapitein R.D.Gardner
Garrauit het Burmees : grote neus
Gasteropelecusbuik-bijl
GasterosteusUit het Grieks : gaster = buik, ostheos = been
Gastromyzonuit het Grieks : gaster = buik, myzo = zuigen
Geayinaar de Franse verzamelaar Geay
Geliusnaar een inheemse naam
Geophagusaardeter
Georgiaenaar Georgiette Géry
Gephyrauit het Grieks = brug
Gephyrochromisuit het Grieks : gephyra = brug, chromis = vis
Gerciliaenaar de Braziliaanse ichthyologe Maria Gercília Mota Soares
Gertrudaenaar de vrouw van de wetenschapper Dr. Hugo Merton
Geryinaar de Franse ichthyoloog Dr.Jacques Géry
Gibbabult
Gibbicepsvan gibbus (Latijn voor bult) en ceps (Grieks voor kop)
Gibbosusbultig
Giganteareusachtig
Gigasreusachtig
Girardinichthysnaar de zoöloog Charles Frédéric Girard, en ichthys = vis
Girardinusnaar de Noord-Amerikaanse zoöloog Charles Frédéric Girard
Glaberuit het Latijn : glabellus = kaal, zonder haar
Glandulocaudamet een klier aan de staart
Glossolepisuit het Grieks : glossa = tong, lepis = schaal
Glyptoperichthysuit het Grieks glypto (gesneden) en ichthys (vis)
Gnatocharaxuit het Grieks : ganotos = kaak, en charax
Gnatochromisuit het Grieks : gnathos = kaak, chromis = vis
Gnathonemusmet kindraden (gnathos = kaak, kin (Grieks), nema = draad)
Gobiogrondel
Gobioideslijkt op een Gobio (grondel)
Gobiopterusuit het Latijn : Gobius = grondel, en het Grieks pteron : vleugel, vin
Godmanninaar de Britse ornitholoog Frederick DuCane Godman
Goldieiafkomstig uit de Goldierivier, Nieuw Guinea
Goliathnaar de Filistijnse reus
Goodeinaar de Amerikaanse ichthyoloog Goode
Goramynaar een inheemse naam
Gosseinaar Dr.Jean-Pierre Gosse
Gracilissierlijk, slank
Grahaminaar de verzamelaar Dr. W. M. Graham
Graminaegrasachtig
Grammodesmet verbonden lijnen
Grandiflorusgrootbloemig
Gratioloidesbekoorlijk van uiterlijk
Guatemalensisafkomstig uit Guatemala
Guentherinaar de Duitse ichthyoloog Albert Günther
GuianacaraAcara uit Guyana
Guianensisafkomstig uit Guyana
Guignardinaar Alain Guignard
Guinasanauit het Guinameer in Zuid-West Afrika
Gulareuit het Latijn : gula = gestreept
Guttatadruppelachtig gestippeld
Guttulatamet kleine drupples
Guyanaeafkomstig uit Guyana
Gymnallabesmet naakte wangvlek  (gymnos = Grieks voor naakt)
Gymnarchusmet naakte anus (aarsvin ontbreekt)
Gymnochandamet naakte bek
Gymnocorymbusmet naakte kruin
Gymnogenysmet naakte kieuwdeksels
GymnogeophagusGeophagus met naakte wang
Gymnotidaemet naakte rug
Gymnotusmet naakte rug
Gyrinocheilusuit het Grieks : gyrinos = kikkervisje, cheilos = lip
Gyrodactilusmet gekromde haken

 

Etymologie beginnend met de letter H:

Haasinaar de Duitser Karl-Heinz Haas
Habrosusuit het Grieks habros lief, sierlijk
Haeckelinaar de Duitse natuuronderzoeker Ernst Haeckel
Haitiensisafkomstig van Haïti
Hajomaylandinaar de Duitse ichthyoloog Hans Joachim Mayland
Hallerinaar de Duitse verzamelaar Ernst Haller
Hampalalokale benaming voor de vis
Hancockiinaar de Engelse onderzoeker Hancock
Hanneloreaenaar Hannelore Pürzl,vrouw van Eduard Pürzl
Hansbaenschinaar de Duitse ichthyoloog Hans A. Baensch
Haplochromiseenvoudige chromis (cichlide)
Haplotaxodonuit het Grieks : haplos = eenvoudig, taxis = aard, gezindheid, odous = tand
Haraldinaar de Braziliaanse antropoloog Harald Schulz
Haraldshultzinaar de Braziliaanse antropoloog Harald Schulz
Hartweginaar de Amerikaan Norman E. Hartweg
Hasemanianaar de Noord Amerikaanse verzamelaar Hasemann
Hassarnaar de inlandse naam
Hasseltinaar de Nederlandse bioloog Johan Coenraad van Hasselt
Hastatusmet betrekking tot een lansvormige vlek op de flanken
Heckeliinaar de Oostenrijkse ichthyoloog Johan Jacob Heckel
Hecquinaar de Belgische bioloog professor Jean Henri Hecq
Heinemanninaar de Duitse aquariaan Hendrik Heinemann
Helianthusuit het Grieks, helios = zon, anthos = bloem
Hellerinaar de Oostenrijker Karl Bartholomäus Heller
Helodesuit het Grieks : helos = moeras
Helostomaheeft betrekking op de dikke, opvallende lippen
Hemibagrusuit het Grieks, hemi = half, bagrus = katvis
Hemibryconhalve brycon
Hemichromishalve chromide
Hemigrammopetersiusuit het Grieks : Hemigrammus = met halve zijlijn, en Petersius, naar de Duitse ichthyoloog Dr. Friedrich Wilhelm Peters
Hemigrammusmet halve zijlijn
Hemiodopsishalftand
Hemirhamphodonuit het Grieks : hemi = half, rhamphos = bek, odous = tand
Hengelinaar de Amsterdamse visimporteur van Hengel
Hephaestusnaar de zoon van Zeus en Hera, Hephaestus = vulkaan
Herbertaxelrodinaar Herbert Axelrod
Herichthysvis die verband houdt met het cichlidengeslacht Heros
Herosuit het Grieks hero = strijder
Herzoginaar de Duitse aquariaan Werner Herzog
Heterandriamet afwijkende mannetjes
Heteromorphamet afwijkende lichaamsbouw
Heterophallusmet een afwijkend gonopodium
Heteropictusafwijkend geschilderd, getekend
Heteropneustesanders ademend
Heterorhabdusvan verschillende vorm
Heterospilamet afwijkende vlekken
Heudelottinaar de Franse botanicus Heudelott
Hildegardaenaar Hildegard Berkenkamp, vrouw van de ichthyoloog Heinz O. Berkenkamp
Hipposiderosnaar de hoefijzervormige symbolen op de keel
HispanicaSpaans
Hispidaruig, ruw
Hofmanninaar de Oostenrijkse aquariaan Otto Hofmann
Hollandichthysvis van de Amerikaanse zoöloog Holland
Holotaeniamet doorlopende band
Homalonotusmet vlakke rug
Hongsloinaar T. Hongslo
Honkongensisafkomstig uit Hong-Kong
Hogaboomorumnaar George en Peter Hogaboom
Holbrookinaar de Amerikaanse ichthyoloog David Holbrook
Hoplarchusuit het Grieks : hoplon = wapen, archos = aars
Hoplerythrinusuit het Grieks : hoplon = wapen, erythros = rood
Hopliade bewapende
Hoplosternummet gewapende borst
Horabagrusnaar de Indische ichthyoloog SL Hora en Bagrus = katvis
Horeinaar de missionaris/verzamelaar Mr. E. Coode-Hore
Huberinaar de Franse ichthyoloog Jean Henri Huber
Humilisuit het Latijn : nederig
Hutereauinaar de verzamelaar M.Hutereau
Hyanuarynaar het Hyanuarymeer in Brazilië
Hydrocynusuit het Grieks : hydr = water, kyon = hond
Hydrolycusuit het Grieks : hydr = water, lykos = wolf
Hygrophilavochtminnend
Hymenophysamet huidblaasjes
Hypancistrusuit het Grieks : hypo = onderaan, en agkistron = haak
Hyphessobryconkleine brycon
Hypogymnogobiusuit het Grieks : hypo = onderaan, gymnos = naakt, gobius = grondel
Hypophthalmusuit het Grieks : hypo = onderaan, ophthalmos = oog
Hypostomushypo = onderaan,stomus = mond (mond onderaan)
Hyppolytaenaar Hyppolyte, de koningin van de Amazones
Hypselecarauit het Grieks : hypselos = hoog, en acara
Hypseleotrisuit het Grieks : hypselos = hoog, en eleotris, de naam van een vis uit de Nijl
Hypselonotusuit het Grieks : hypselos = hoog, en nota = rug
Hypselopterusuit het Grieks : hypselos = hoog, en pterygion = vin
Hypsophrysuit het Grieks : hypselos = hoog, ophrys = wenkbrauw

 

Etymologie beginnend met de letter I:

Iberusvan het Iberisch schiereiland
Ichthysuit het Grieks = vis
Ichthyomyzonzuigende vis
Ictalurusuit het Grieks, ichthys = vis, en ailouros = kat (katvis)
Igneusuit het Latijn : vurig
Iguanodectesdie bijt als een hagedis
Ilyodonuit het Grieks : ilyos = hol, grot, en odous = tand
Imbellisniet oorlogszuchtig
Imitatoreen ander nadoen
IncisusLatijn voor : te snijden
Incolicanasamentrekking van het Latijnse incola (inwoner) en Icana (een Braziliaanse rivier)
Inermisongewapend, weerloos
IndicaIndisch
Inequalisongelijk
Innesinaar de Amerikaanse ichthyoloog William Thornton Innes
Insignisgetekend, opmerkelijk
Insulaepinorumafkomstig van Isla de Pinos
Intermediagemiddeld, in het midden
Intermittenstussen twee soorten
Interruptusonderbroken
Iodotropheusvan het Grieks : iodes = de kleur roest of jodium en Tropheus
Iporangensisuit Iporanga, Brazilië
Irianjayaafkomstig uit Irian Jaya
Iriatherinaafkomstig uit Irian Jaya
Iridiscensals van een regenboog, iriserend, schitterend
Irregularisonregelmatig
Isidorinaar de Franse onderzoeker Isidore Geoffrey Saint-Hilaire
Isthmensisafkomstig van Isthmus (Costa Rica)
Istlanumuit de Rio Ixtla, Mexico
Itanyiuit de Itany-rivier
Itapicuruensisuit de Rio Itapicuru, Brazilië

 

Etymologie beginnend met de letter J:

Jacksoninaar P.B.N. Jackson
Jacobfreiberginaar de Amerikaanse cichlidenimporteur Jacob Freiberg
Jacobsoninaar de verzamelaar Jacobson
Jaculatrixschutter, slingeraar
Jaguarensisuit Jaguara, Brazilië
Janpapinaar de Nederlands verzamelaar Jan Pap
Januariusuit Rio de Janeiro
Japanensisafkomstif van het eiland Japen (Yapen), West Papua
Javanicusvan Java afkomstig
Jenynsianaar Leonard Jenyns-Blomefield
Joanjohnsonaenaar Joan Johnson, vrouw van Don Johnson, Today’s Aquarist
Joergenscheelinaar de ichthyoloog Jörgen Jacob Scheel
Johnstoninaar de verzamelaar Sir H.H.Johnston
Johorensisafkomstig uit Johor (streek in Maleisië)
Jokaserpent, slang
Jordanellanaar de Amerikaanse zoöloog David Starr Jordan
Jordaninaar de Amerikaanse zoöloog C. Basil Jordan
Josianaenaar Josiane Vandersmissen, vrouw van JeanPol Vandersmissen van de Belgische Killivereniging
Jubbinaar de Zuid Afrikaanse ichthyoloog dr. R.A. Jubb
Julidochromiseen verwijzing naar de zeewatervissen Julidini en chromis =kleurrijk (chromides = oude benaming voor cichliden)
Juruensisafkomstig uit de Rio Jurua (Peru, Brazilië)
Jurupariduivelshengel (Indiaanse naam)

Etymologie beginnend met de letter K:

Kafuensisafkomstig uit de rivier de Kafu (Zambia)
Kallopterusmet mooie vinnen
Kamakaafkomstig uit het Kamakawaiar-meer, Irian Jaya
Kamiranzovuuit Kamiranzovu Bay, Lake Kivu,Rwanda
Kandeensenaar het eiland Kande, Malawimeer
Kanumaenaar een inheemse naam
Kassiapleuensisuit Kassiapleu, Ivoorkust
Katangaeuit Katanga (provincie van Congo)
Kekemenseuit Kekem (Cameroun)
Kentalleninaar de verzamelaar/fotograaf Kent Allen
Khartoumensisvan Khartoum in Sudan
Kingiinaar de verzamelaar HH King
Kingsleyaenaar de ichthyologe Mary Henrietta Kingsley
Kirkiinaar de Schotse ontdekkingsreiziger Sir John Kirk
Kiyawensisuit de rivier de Kiyawe (Nigeria)
Klausewitzianaar de ichthyoloog Wolfgang Klausewitz
Koningsinaar de ichthyoloog Ad Konings
Korthausaenaar de verzamelaarster Edith Korthaus
Krobianaam uit Surimame voor diverse vissen
Kryptopterusuit het Grieks, kryptos = verborgen, en pterygion = vin
Kuhlinaar de Duitse zoöloog Heinrich Kuhl
Kungweensisafkomstig uit Kungwe Bay, Tanganyikameer

Etymologie beginnend met de letter L:

Labarreinaar de verzamelaar Clement Labarre
Labeomet grote lippen
LabeotropheusTropheus met grote lippen
Labiatusmet lip
Labidochromisuit het Grieks : labis = tang, chromis = vis, naar de tanden
Labiosadiklippig
Labridensuit het Latijn : labrun = bovenlip, dens = tand
Lacorteinaar de Amerikaanse kweker Rosario Lacorte
Lacustrisin meren levend
Ladigesi(a)naar de Duitse ichthyoloog Werner Ladiges
Laetahelder van kleur
Laevisglad, licht, teer
Laetacarauit het Latijn : laetus = gelukkig, en Acara
Lakamoraafkomstig uit het Lakamora-meer, Irian Jaya
Lalanaar een inheemse, wat minachtende benaming
Laliazie lala
Lambertinaar Jaques Lambert (België) & André Lambert (Frankrijk)
Lamotteinaar de verzamelaar M. Lamotte
Lampetrarotslikker
Lamprichthysuit het Grieks : lampros = briljant, licht, en ichthys = vis
Lamprisuit het Grieks : lampros = briljant, licht
Lamprologusuit het Latijn : lampas = toorts, helderheid en het Grieks: lagas = haas.  Naar de heldere kleuren en snelheid.
Lanceolatumlansvormig, lancetvormig
Lancifoliamet lancetvormig blad
Lapidifertussen de stenen
Lateralisuit het Latijn : zijde, naar de streep op de zij
Lateristriatamet gestreepte zijde
Lateristrigamet zijdestreep
Latifoliabreedbladig
Latifronsmet breed voorhoofd
Latipesbreedvoetig (met betrekking tot de brede aarsvin)
Latipinnamet brede vin
Lebiasuit het Grieks : soort vis
Lebiasinalevervis
Lebisteskleine Lebias
Lebretonisnaar de Franse arts Lebreton
Leerinaar de Nederlandse arts J.M. van Leer
Lefinienseafkomstig uit de Lefinirivier (Congo)
Leggettinaar de Australische ichthyoloog Ray Leggett
Leiocassismet een gladde kop
Leiurusmet een gladde staart
Leleupinaar de bioloog Narcisse LeLeup
Leloupinaar de Belgische zoöloog E. Leloup
Lentiginosuswrattig, met wratten
Leopoldinaar de Belgische koning Leopold III
Leopardusluipaardachtig (van kleur)
Lepidarchusuit het Grieks : lepi = schub + Archos = anus
Lepidiadaptesuit het Grieks : lepi = schub, daptes = eter
Lepidiolamprologusuit het Grieks : lepi = schub + Lamprologus (zie boven)
Lepidotamet beschubde oren (kieuwdeksels)
Lepiduramet beschubde staart
Lepisosteusbeenschubbig
Lepomismet beschubde kieuwdeksels
Leporellusuit het Latijn : leporus = konijn
Leptolebiasdunne Lebias (zie boven)
Leptolucaniadunne Lucania
Leporinushazebek
Leptobarbusdunne barbeel
Leptodorasmet dunne huid
Leptosuit het Grieks, dun, smal
Leptosomamet een teer lichaam
Leptostachyusdunne aar
Lepturusmet dunne staart
Lermichthysvis uit de Rio Lerma
Lethrinopsuit het Grieks : lethros = lang, ops = gezicht, verschijning
Leucaspiuswit glanzend
Leuciscuswit stralend
Leucocephalamet wit hoofd(je)
Leucomelaswit met zwart
Leucostictawit gevlekt
Levisde zich (uit het water) verheffende
Liberienseuit Liberia
Lieminaar de ichthyoloog Karel Frederik Liem
Likomaenaar het eiland Likoma in het Malawimeer
Limavijl
Limiuit de modder
Limianaar een Portugese stad, tegenwoordig Ponte de Lima
Limnobiumin het moeras groeiend
Limnocharismoerasschoonheid
LimnochromisChromis uit het moeras
Limnophilamoerasminnend
LimnotilapiaTilapia uit het moeras
Lineatagestreept
Linkeinaar de ichthyoloog Horst Linke
Liosomadorasuit het Grieks : leios = glad, somas = lichaam, doras = een vissoort, een verwijzing naar het gebrek aan pantserplaten.
LithochromisUit het Grieks Lithos = steen, en Chromis = vis
Littoraleoeverbewoner
Lividavan lividus, jaloezie, naar de groen oplichtende ogen
Livingstoninaar de ontdekkingsreiziger David Livingstone
Loatinaar de verzamelaar L Loat
Lobochilotesuit het Latijn : lobus = gelobt, en uit het Grieks : cheilos = lip
Loennbergiinaar de Zweedse ichthyoloog Einar Lönnberg
Lohachatanaar een inheemse naam
Loisellinaar de Amerikaanse aquariaan Paul V. Loiselle
Lombardoinaar de importeur John Lombardo
Longianalismet lange aarsvin
Longibarbusmet lange baarddraden
Longicaudamet lange staartvin
Longidorsalismet lange rugvin
Longifolialangbladig
Longilobamet lange slippen (aan de bladeren)
Longimanusmet lange handen (vinnen)
Longipinnismet lange vinnen
Longirostramet lange snavel
Longistylusmet lange stijl (stamper)
Longiventralismet iets langs aan de buik (een verwijzing naar de lange buikvin)
Lönnberginaar de Zweedse ichthyoloog Lönnberg
Loretoensisnaar de plaats Loreto aan de Amazone
Loricariapantserdragend
Loricatusgepantserd
Louessenseuit de rivier de Louessé (Congo)
Lourensinaar de Nederlandse bioloog Jan Lourens
Loxozonusuit het Grieks : loxos = schuin, zona = gordel.  Naar de donkere zone over het lichaam
Lucanianaar de Italiaanse provincie Lucania
Lucenslichtend, glanzend
Luciduslicht
Luciocephalussnoekkop
Luekeinaar de Duitse kweker Karl Heinz Lüke
Lugensnaar de sombere kleur, lugens = rouw
Luluaeuit de Lulua-rivier, Zaïre
Liciopercasnoekbaars
Luciosomamet snoekachtig lichaam
Lujaenaar de verzamelaar E.Luja
Lunauit het Latijn : maan
Luteagoudgeel
Lyonsinaar de bioloog John Lyons
Lyrataliervormig

Etymologie beginnend met de letter M:

Maccullochinaar de Australische ichthyoloog Allan R. McCulloch
Machadoinaar de Venozolaanse zoöloog Antonio Machado
Macracanthamet grote stekel
Macrocephalusmet grote kop
Macrochirusgrote hand
Macrodonmet grote tanden
Macrognathusmet grote kaken
Macrolepidotusmet grote schubben
Macrolepismet grote schubben
Macrophthalmusmet grote ogen
Macropodamet grote voeten (wortels)
Macropodusmet grote voet (heeft betrekking op de vinnen)
Macropomummacro = groot, pomum = fruit (heeft betrekking op voedsel)
Macropsgrote verschijning
Macropterusmet grote vleugels (vinnen)
Macrostigmamet grote vlek(ken)
Macrostomamet grote mond
Macrurusmet grote staart(vin)
Maculatagevlekt
Maculatusgevlekt
Maculicaudamet vlekken in de staart
Maculifermet vlekken
Maculipinnismet vlekken in de vinnen
Maculosuszwak gevlekt
Maeseninaar de verzamelaar Arne Maesen
Magdalenaeuit de Rio Magdalena
Magdalenensisnaar de Rio Magdalena
Majusculusuit het Latijn : een beetje groter
Malabaricusnaar de Malabarkust in India
MalaianusMaleis
Malaisseinaar professor F. Malaisse
Malapterurusmet een weke (vet)vin boven de staart
Malayensisafkomstig van Malakka
Managuensisafkomstig uit het Managuameer, Nicaragua
Maratecoaraindiaanse naam voor deze vis
Marcuseniusnaar de Russische onderzoeker Markusen
Margaritatusuit het Grieks margarites = versierd met parels
Magaritiferumdrager van parels
Marginatusgerand
Marilynaenaar Marilyn Sohner Weitzman, de vrouw van de ichthyoloog S.H. Weitzman
Marlierinaar de Belgische ichtyoloog G. Marlier
Marmoratagemarmerd
Maroniinaar de Maronirivier in Frans Guyana
Marthaenaar Martha Ruth Myers, echtgenote van Dr.G.S. Myers
Martininaar de verzamelaar Martin Mortenthaler
Marunguensisnaar het Marungugebergte aan de Kongolese zijde van het Tanganyikameer
Mastacembelusafweersnavel
Mauesanusafkomstig uit de Rio Maués, Brazilië
Maxillarismet hoge kaak
Maxillosusuit het Latijn : maxilla = kaakbeen, kaak
Mayerinaar de Duitse verzamelaar Fritz Mayer
Maylandinaar de Duitse aquariaan Hans Mayland
Mazaruniiuit de Mazaruni-rivier, Guyana
Mbenjiinaar het eiland Mbenji, Malawimeer
Mbunaar een inheemse naam
Meekinaar de Amerikaanse ichthyoloog Seth Eugene  Meek
Meesinaar dr. G. Mees van het Leids Natuurhistorisch museum
Megalamphodusheeft betrekking op de bijzonder ontwikkelde tanden
Megalechisuit het Grieks : mega = groot, lekis = plaat (borstplaat)
Megalopterusgrootvinnig
Megalotusmet grote oren
Meinkeninaar de Duitse ichthyoloog Hermann Meinken
Melanistiusuit het Grieks : melan = zwart, histion = zeil, naar de zwarte rugvin
Melanochromiszwarte chromis
Melanogastermet zwarte buik
Melanogenysmet zwarte kin
Melanopleuramet zwarte zijden
Melanopterusmet zwarte vinnen
Melanospilusmet zwarte vlekjes
Melanostigmazwart gevlekt
Melanotaeniamet zwarte band(en)
Melanotheronuit het Grieks : melan = zwart, ther = dier, odous = tand
Melanotusmet zwart oor
Melanuramet zwarte staart
Melastigmusmet zwarte vlek
Melasuit het Latijn : zwart
Melininaar de verzamelaar Dr. Douglas Melin
Mellisuit het Latijn : honing (naar de kleur)
Menezesinaar de verzamelaar R.S. de Menezes
Mentokin
Merodontotusuit het Grieks : meros = deel, been en odous = tand
Mesogrammamet een half gestreept patroon aan de kanten
Mesonautauit het Grieks : mesos = in het midden, nautes = zeeman
Metaenaar de Rio Meta, Columbia
Metallicusmetallisch
Metynnusmet een ploegschaar, heeft betrekking op de voorste, vaak getande stekel van de rugvin
Mexicanusuit Mexico
Michaelinaar de verzamelaar Michael Goulding
Micracanthusuit het Grieks : mikros = klein, akantha = doorn
Micralesteskleine Alestes
Microcephalusmet kleine kop
Microctenopomakleine Ctenopoma
Microdonmet kleine tanden
Microgaleusuit het Grieks : mikros = klein, galaeus = helm
Microglaniskleine Glanis
Microlepidogastermet kleine schubben aan de buik
Microlepidotusmet kleine schubben
Microlepiskleinschubbig
Micronemamet kleine draden (baarddraden)
Microphiskleine slang
Microphthalmusmet een klein hoofd
Micropoeciliakleine Poecilia
Micropsmet klein oog
Micropterusmet kleine of korte vin
Microrasborakleine Rasbora
Microstomusmet een kleine bek
Mikrogeophagusuit het Grieks : mikros = klein, geo = aarde, phagien = om te eten, kleine aarde-eter
Milomonaar de inheemse benaming M`lomo = lip
Miltotaeniamet rode banden
Mimagoniatusuit het Grieks : mimos = uiterlijk, lijkend op, gonio = hoek
Mimbonnaar de inheemse naam M’bon
Minckleyinaar de Amerikaanse ichthyoloog Wayne Minckley
Minimusuit het Latijn : de kleinste
Miniopinnavan minius (rood) en pinna (vinnen)
Minorkleiner
Mirabilismiraculeus, prachtig
Misgurnusuit het Frans Misgurne
Misoolensisafkomstig van het Misool-eiland, West Papua
Miurusmet kleine staart
Moaeuit de Rio Moa, Brazilië
Modestabescheiden
MoenkhausiaNaar de zoöloog Willian Moenkhaus
Moensisuit de rivier de Mo, Cameroun
Moeruensisuit het Moerumeer
MogurndaAboriginal naam voor deze vis
Monikaenaar Monika, de vrouw van verzamelaar Vollrad Etzel
Monnierinaar de Franse botanicus le Monnier
Monocirrhusmet aanhangsel
Monoculusmet een oog
Monodactylusuit het Grieks : mono = een, daktylos = vinger
Monroviaevan de stad Monrovia, Liberia
Montezumaenaar de Incavorst Montezuma
Monticolabergbewoner
Mooriinaar de verzamelaar J.E.S. Moore
Morrowinaar de verzamelaar William Morrow
Motaguensisafkomstig uit de Rio Motagua, Guatemala
Mortenthalerinaar de Oostenrijkse verzamelaar Martin Mortenthaler
Mracnaar het Musée Royal de l’Afrique Centrale in Tervuren, België
Mubiensisafkomstig uit de Mubi-rivier, Papua Nieuw Guinea
Mugilde zuiger
Multicolorveelkleurig
Multifasciatusmet veel strepen
Multilineatusmet veel strepen
Multimaculatusmet veel vlekken
Multipunctatusmet veel vlekken
Multiradiatusmet veel stralen
Multispineveelstekelig
Multispinosamet veel stekels
Multisquamatusmet veel schubben
Muricatusmet weke stekels
Mustaxuit het Grieks : bovenlip, snor
Mutucaeuit de Rio Mutuca
Myersinaar de Amerikaanse ichthyoloog George Sprague Myers
Myleusuit het Grieks : mylo = molen
Mylochromisuit het Grieks : mylo = molen, chromis = vis
Mylosomamet een molensteenachtig lichaam
Myrnaenaar de directrice van het zoölogisch museum van de universiteit van Costa Rica, Myrna Lopez Sanchez
Mystusvermoedelijk van het Latijnse mystax = snor
Myxocyprinusuit het Grieks : myxo = slijm, en het Latijn cyprinus = karper

Etymologie beginnend met de letter N:

Naevochromisuit het Latijn : naevus = met een vlek op het lichaam, en het Grieks : Chromis = vis
Najasnimph
Nanaklein
Nandusnaar een inheemse naam
Nannacarakleine Acara
Nannaethiopskleine Afrikaan (uit Ethiopië)
Nannobryconkleine Brycon
Nannochromiskleine Chromide
Nannostomusdwergbek
Nanochromiskleine Chromis
Nanoluteusuit het Grieks : nano = klein, luteus = goudgeel
Nanumklein
Nanusklein
Narayaninaar een Indische God
Narcissusnaar de zoon van de Griekse riviergod Kephissus, Narkissos
Nassauit het Latijn : fuik, visnet
Nasutavan naso = neus
Natalensisuit Natal
Natansdrijvend
Nattererinaar de Oostenrijkse vanger Johann Natterer
Ndianusuit de rivier de Ndian, Nigeria
Nebuliferwolkendrager
Nebulosusmet nevelvlekken, bewolkt
Neetroplusuit het Grieks : neos = nieuw, en Etroplus
Nematobrycon(vin)draden dragende Brycon
Nematopusnaar de draadvormige uiteinden van de buikvinnen
Neoheterandriauit het Grieks, neos = nieuw, en Heterandria
Neolamprologusneos = nieuw, en Lamprologus
Neolebiasnieuwe Lebias
Neumanninaar Dr. Werner Neumann
Nevadensisafkomstig uit Nevada (USA)
Nezahualcoyotlnaar de Azteekse vorst Nezahualcoyotl, heer van Texcoco
Nicaraguensisuit Nicaragua
Nicholsinaar de Amerikaanse ichthyoloog John Treadwell Nichols
Nickeriensisuit de Nickerie-rivier, Suriname
Nigerzwart
Nigerianusuit Nigeria
Nigranszwart
Nigrinaar de Afrikaanse rivier Niger
Nigricanszwart
Nigricaudamet zwarte staart
Nigripinnismet zwarte vin(nen)
Nigritazwartachtig
Nigriventrismet zwarte buik
Nigrodorsalismet zwarte rugvin
Nigrofasciatazwart gestreept
Nigrolineatamet zwarte band
Nigromaculatusmet zwarte vlekken
Nigromarginatazwart gerand
Nigroviridiszwart en groen
Nijsseninaar de Nederlands ichthyoloog dr Hans Nijssen
Niloticauit de Nijl
Nimbaensisafkomstig van Mount Nimba, Guinee
Nimbochromisuit het Grieks : nimbus = stormachtig, regenachtig, en Chromis
Nitidusschitterend
Njalaensisuit Njala, Sierra Leone
Njassaeafkomstig uit het Njassameer, een andere benaming voor het Malawimeer
Nkambaeafkomstig uit Nkamba baai
Nobilisalgemeen bekend, edel, voornaam
Nobolinaar de Franse verzamelaar Nobol
Noemacheilusdraadlippig
Nomorhamphusuit het Grieks : nema = vezel, draad, rhamphos = bek
Normaninaar de Engelse ichthyoloog John Roxbrough Norman
Notatusgestippeld
Nothobranchiusmet onechte kieuwen
Notophthalmusuit het Grieks : notos = merkteken, en ophthalmus = oog
Notopterusmet een veer (vin) op de rug
Notospilusmet een vlek in de rug(vin)
Nototaeniamet gestreepte rug
Notropismet gekielde rug
Noturusuit het Grieks, notos = terug, en oura = staart (naar de samenvloeiende vet- en staartvin)
Nourissatinaar de Franse ichthyoloog Jean-Claude Nourissat
Nubilabewolkt, zwart, donker
Nudicepsmet naakte, onbeschubde kop
Nyassaenaar de oude naam van het Malawimeer, Lake Nyassa
Nyerereinaar Mwalimu Julius Nyerere, president van Tanzania

Etymologie beginnend met de letter O:

Obesusdik, lomp
Obliquaschuin, scheef
Obliquidensobliqua = schuin, dens = tand
Obscurumdonker, onduidelijk
Occidentaliswestelijk
Ocellarismet oogvlekken
Ocellatusmet oogjes
Ocellicaudamet een oog op de staart
Ocelliferoog-dragend
Ochrogenysuit het Grieks : ochro = geel, bleek, en genys = kin, kaak
Octofacsiatummet acht banden
Octozonamet acht banden
Oculatusuit het Latijn, letterlijk : vangend het oog, opvallend
Odontocharacidiumuit het Grieks : odous = tand, en Characidium
Oelemariensisafkomstig uit de Oelemari rivier, Suriname
Oeserinaar de verzamelaar Dr. Richard Öser
Ogoensenaar de rivier de Ogooué
Okefenokeestreek in Georgia, USA
Oktediensisafkomstig uit de Ok Tedi rivier, Papua Nieuw Guinea
Olbrechtsinaar de verzamelaar Prof. F.M.Olbrechts
Oligacanthusmet weinig stekels
Oligolepismet weinig schubben
Olmecaenaar de Azteekse benaming voor bewoners van Zuid Mexico : Olmeca : mensen van de rubberlanden
Ommatavoorzien van een oogvlek
Ompoknaar een inheemse naam
Oncinusafkomstig uit het Latijn : Luncea = jaguar
Opercularismet betrekking tot de met een vlek getooide kieuwdeksels
Ophthalmotilapiauit het Grieks : ophthalmos = oog, en Tilapia
Orbiculariscirkelrond
Oreichthysuit het Latijn : aurum = goud, en het Grieks : ichthys = vis
Oreochromisuit het Latijn : aurum = goud, en het Grieks : chromis = vis
Orientalisoostelijk
Orinocensisuit de Rio Orinoco, Venezulea
Ornataversierd, getooid
Ornaticaudamet versierde staart
Ornatipinnismet versierde vinnen
Orthochromisuit het Grieks : orthos = recht, en Chromis
Orthonotusmet rechte rug
Orthostomamet grote bek
Ortmanninaar de ichthyoloog Ortmann
Oryziasrijst, bij de sawah horend
Osphromenoidesgelijkend op het geslacht Osphromenus
Osphromenusde ruikende, vanwege de onjuiste verklaring van het labyrint als reukorgaan
Osteochilusuit het Grieks : ostheos = been, en cheilos = lip
Osteoglossumuit het Grieks : ostheos = been, en glossa = tong
Otocinclusoorgaas, in verband met aanwezigheid van een soort trommelvlies
Otopharynxuit het Grieks : ous = horen, en pharynx = keelholte
Otostigmamet een vlek bij het oor
Ottogartnerinaar de Oostenrijkse verzamelaar Otto Gartner
Ovataeirond
Owroewefiuit het inheems, letterlijk “oud wijf” , naar de manier van bewegen
Oxygastermet spitse buik
Oxyrhynchusvan het Griekse oxys (scherp) en rhynchos (snuit)

Etymologie beginnend met de letter P:

Pachypanchaxdikke, robuuste Panchax (zie hier onder)
Paleatusgestippeld
Pallidusbleek, licht gekleurd
Pallidifronsmet een licht gekleurd voorhoofd
Palmqvistinaar G. Palmqvist, sponsor van de Kilimanjaro expeditie
Paloemeuensisafkomstig uit de Paloemeu-rivier Suriname
Paludicolauit het Latijn : moerasbewoner
Palustristot het moeras behorend
Panamensisuit Panama
Panchaxnaar een inheemse naam
Pandanaar de vlekken (zoals bij een pandabeer)
Panduronaar de ontdekkers van de vis Jésus Victoriano Panduro Pinedo en Noronha Jorge Luis Panduro Pinedo
Pangasiusnaar de Bengaalse naam voor de vis (Pungas)
Paniculatuspluimdragend
Pantanalensisafkomstig uit de Pantanal (streek in Brazilië)
Pantodonmet zeer veel tanden
Pantostictumoveral gevlekt
Papiliouit het Latijn : vlinder
Pappaterrauit het Latijn : pappa = vader, terra = aarde, land
Papuaeafkomstig uit Papua Nieuw Guinea
Paracheirodonuit het Latijn : para = bijna, onecht, en Cheirodon
Parachromisuit het Latijn : para = bijna, onecht, en Chromis
Paracyprichromisuit het Latijn : para = bijna, onecht, en Cyprichromis
Paradoxuszonderling, in tegenstelling tot de verwachting
Paraeafkomstig uit Para
Paraguayensisafkomstig uit Paraguay
Paralellusuit het Grieks : parallelos = paralel
Parambassisuit het Latijn : para = bijna, onecht, en ambassis
Paraneetroplusuit het Latijn : para = bijna, onecht en Neetroplus
Parasphaerichthysuit het Latijn : para = bijna, onecht, en Sphaerichthys
Paratilapiauit het Latijn : para = bijna, onecht en Tilapia
Pardalisuit het Latijn : gevlekt als een luipaard
Parilusuit het Latijn : parilis = gelijkend op
Parkinsoninaar de Australische verzamelaar Brian Parkinson
Parluciosomauit het Latijn : para = bijna, onecht, en Luciosoma
Parosphromenusuit het Latijn : para = bijna, onecht, en Osphromenus
Partipentazonamet vijf onvolledige banden
Parvaklein
Pascheninaar de verzamelaar Paschen
Pasionisafkomstig uit de Rio de la Pasion (Guatemala)
Paskainaar de verzamelaar John Paska
Patotiuit het Maleis : patoto = slaan, overtreffen
Patriziinaar de Italiaanse verzamelaar Marco Patrizi
Pauciperforatamet een paar gaten
Pauciradiatusmet een paar stralen
Pavouit het Latijn , pavo = pauw
Payaminoneuit de Rio Payamino, Equador
Pearseinaar de Amerikaanse zoöloog Athur Sparry Pearse
Peckoltianaar Gustavo Peckolt
Pectinifronsmet een kam op het voorhoofd
Pectinorostriskamsnavel
Pectoralismet grote borstvin
Pellegrininaar de Franse ichthyoloog Jaques Pellegrin
Pellucidadoorzichtig, transparant
Pelmatochromisheeft betrekking tot de bouw van de kieuwdeksels
Pelvicachromisuit het Latijn pelva = buik, en chromis = kleurrijk
Pentazonamet vijf banden
Percabaars
Periophthalmusrondkijker
Persephonenaar de Griekse godin Persephone die gedwongen werd om gedeeltelijk in de onderwereld en in de bovenwereld te leven
Perspicaxuit het Latijn : met scherpe blik
Pertensestandvastig handhavend
Peruanusuit Peru
Perugiaenaar de Italiaans ichthyoloog Albert Perugia
Peruvianusuit Peru
Peteniaui het meer van Petén, Guatemala
Petersiinaar de Duitse ichthyoloog Dr. Friedrich Wilhelm Peters
Petitellauit het Frans : petit = klein
Petricolarotsbewoner
Petrochromisuit het Grieks : petra = rots, en Chromis
Phagovreter
Phallichthyisvis met phallus, mannelijk lid
Phallocerosheeft betrekking op gewei-achtig aanhangsel gonopodium
Phalloptychusmet een gevouwen, aanliggend gonopodium
Phasianusuit het Latijn : fazant
Phenacogastermet een bedrieglijke (merkwaardig geschubde) buik
Phenacogrammusmet bedrieglijke zijlijn
Phenagoniatesuit het Grieks : phenax = bedrieglijk, gonio = hoek
Phenochilusuit het Grieks : pheno = purper, cheilos = lip
Philanderuit het Grieks : philandros = met liefde voor het volk
Philippinicavan de Philippijnen
Phoenicepsroze/rood (als van een flamingo)
Phractocephalusmet beschermd hoofd
Phractolaemidaemet beschermde keel (mbt bouw kieuwdeksels)
Phracturamet gepantserde staart
Phutunionaar een inheemse naam
Pinaar de Griekse letter pi, naar het symbool op de keel
Piaractusmet een door vinstralen gesteunde vetvin
Piauienseafkomstig uit Piaui, een streek in Noord-Oost Brazilië
Piceatusuit het Latijn : zo zwart als pek
Pictageschilderd, naar de vlek aan de basis van de staartvin
Pierucciaenaar de Italiaanse biologe Paola Pierucci
Pimaensisafkomstig uit de Pima-rivier, Papua Nieuw Guinea
Pimelodellakleine Pimelodus
Pimeloduspimel = vet,dik,  odus = tand
Pimephalesdikke kop
Pinguisplomp, naar het grote lichaam
Pinnatumveervormig
Pirayanaar een Indiaanse naam
Pistiadrinkschaal
Pittierinaar de Amerikaanse bioloog H. Pittier
Placidochromisuit het Latijn : placidus = stil, zacht, chromis = vis
Plataplochilusuit het Latijn : plata = metaal, en Aplocheilus
Platorynchusbrede snuit
Platydorasbrede Doras-meerval
Platypoecilusbrede Poecilia
Platypusuit het Grieks : platys = breed, pous = voet
Platysternusmet brede borst
Platystomamet brede (platte) bek
Playfairiinaar de Britse consul op Zanzibar Sir Robert Lambert Playfair
Plecodusmet samengevouwen tanden
Plecostomusmet de bek vastgesmeed
Pleurophthalmamet ogen aan de zijde
Pleurospilusmet vlekken op de zijde
Pleutotaeniamet gestreepte zijden
Plotosuszwemmer
Poeciliauit het Grieks : poikilos = met veel kleuren
Poecilocharaxuit het Grieks : poikilos = met veel kleuren en Charax
Poeciliopsisuit het Grieks : poikilos = met veel kleuren, opsis = verschijning
Poliakinaar de Franse aquariaan Daniel Poliak
Pollenivan het Latijnse woord pollin = fijne bloem
Pollinaar de Belgische professor Max Poll
Polyancanthusmet veel stekels
Polycentropsisuit het Grieks : poly = veel, kentron = stekels, opsis = verschijning
Polyodonmet veel tanden
Polypterusmet veel vinnen
Polystictusmet veel puntjes
Polystigmamet veel vlekken
Porocephalamet poriën, openingen aan de kop
Portalegrensisafkomstig van Porte Allegre, Brazilië
Potamogetonnaburig in de rivier (potamo = rivier)
Potamotrygonvan potamo (= rivier) en trygon (= stekelrog)
Potaroensisafkomstig uit de Potaro-rivier Guyana
Powellinaar de ontdekker van de soort C.B.Powell
Praecoxuit het Latijn : praecoc = prematuur, vroeg rijp
Priabellaverkleiningsvorm van Priabus (mannelijk lid)
Priapellanaar de Griekse en Romeinse god van de voortplanting Priapus
Primaeerste
Primigeniumprimitef, de eerste
Prionobramazaagbrasem
Pristellazaagvisje
Pristolepismet gezaagde schubben
Procatopuspro = voorzijde, cato = greep, pous = voet
Profundulusandere Fundulus
Prolificazeer vruchtbaar
Promelasvoorwaarts zwart
Protomelasuit het Grieks : protos = de eerste, melas = zwart
Psettusuit het Grieks : psetta = tandbaars
Pseudepiplatysonechte Epiplatys
Pseudocrenilabrusuit het Grieks : pseudo = onecht, en het Latijn : crenulatus = gesneden, labrum = lip
Pseudodorasuit het Grieks : pseudo = onecht, en doras = huid, vel
Pseudoincisusuit het Grieks : pseudo = onecht en Incisus
Pseudomugiluit het Grieks : pseudo = onecht, en mugil = grijze vis
Pseudopimelodusuit het Grieks : pseudo = onecht, en Pimelodus
Pseudoplatystomauit het Grieks : pseudo = onecht, en Platystoma
Pseudotropheusonechte Tropheus
Pseudoxyphophorusonechte Xiphophorus
Psittacuspapegaai
Pterodiscusgevleugelde Discus
Pterolebiasgevleugelde Lebias
Pterophyllumvleugelblad
Pteropusvleugelvoet
Ptychochromisuit het Grieks : ptyx = vouw, plooi, en Chromis
Pucallpaensisafkomstig uit Pucallpa in Peru
Puerzlinaar de verzamelaar Eduard Pürzl
Puetzinaar de verzamelaar Wilfried Pütz
Pugnaxstrijdbaar, dapper
Pulchermooi
Pulchraprachtig
Pulchripinnismet mooie vinnen
Pulcinellaeen Napolitaans carnavalsmasker, verwijzend naar de uitstulping op de kop
Pumilusdwergachtig, klein
Punctatamet punten, stippen
Punctulatamet puntjes, stipjes
Pusillusnietig, onbeduidend
Pygmaeadwergachtig, nietig
Pygocentrusmet stekel aan het achterlijf
Pyrophorevuurdrager, naar de tekening in de vin
Pyropunctatamet vuurrode punten
Pyrrhulinade vuurkleurige

Etymologie beginnend met de letter Q:

Quadrifoliavierbladig
Quintanaheeft betrekking op de bouw van het gonopodium

Etymologie beginnend met de letter R:

Rabautinaar de Amerikaanse verzamelaar Auguste Rabaut
Rachovianaar de Duitse ichthyoloog Arthur Rachow
Raddainaar Dr.A.C.Radda
Radicanswortelend
Ramirezinaar de Venozolaanse verzamelaar Manuel Vicente Ramirez
Ramsdeninaar de verzamelaar Charles T. Ramsden
Ramuensisafkomstig uit de Ramu-vallei, Papua Nieuw Guinea
RanonculoidesRanonkelachtig
Rasboranaar een inheemse naam
Rathbuninaar de Amerikaanse bioloog Richard Rathbun
Rectocaudatusuit het Latijn : recto = echt, caudatus = staartvin
Rectogoenserecto = echt, ogoense = de Ogooue Rivier, Gabon
Reganinaar de Engelse ichthyoloog Charles Tate Regan
ReganochromisChromis genoemd naar Charles Tate Regan
Reitziginaar de Duitse importeur Reitzig
Renatanaar het Latijnse ren (= nier) naar het symbool op de keel
Repenskruipend
Rerionaar een inheemse naam
Resplendensuit het Latijn : schitterend
Reticulatismet netachtige tekening
Retroclusvan retro (aan de achterkant) en oculus (oog) met betrekking tot de plaats van het oog
Retrospiralisomgekeerd gewonden
Rhadinocentrusuit het Grieks : rhadinos = zacht, flexibel, kentron = angel, stekel
Rhinichthysvis met neus
RhinogobiusGobius met neus
Rhoadsianaar de ontdekkingsreiziger Samuel N. Rhodes
Rhodeüsde roodachtige
Rhodostomusmet rode bek
Rhombeusruitvormig
Rhytismauit het Grieks : onderbroken, naar de onderbroken band over de flank
Riccianaar de Italiaanse botanicus Ricci
Riddleïnaar de verzamelaar Riddle
Riggenbachinaar de verzamelaar Riggenbach
Rineloricariauit het Grieks : rhinos = neus, en uit het Latijn : loricare = kuras van leer
Riomuniensisuit Rio Muni, Equatoriaal Guinee (Afrika)
Ripariumaan de oever levend
Rivulusbeekje (bij een beekje behorend)
Robertsinaar de zoöloog Tyson R. Roberts, Harvard university
Robertsoninaar de eigenaar van een rubberplantage uit Cameroun, dr Robertson
Robinaenaar Robin Schwartz, vrouw van de ichthyoloog Willy Schwartz
Robustagroot
Rochainaar Francisco Dias da Rocha
Roëboideslijkend op een gebochelde
Roloffinaar de Duitse aquariaan Erhard Roloff
Rooseveltiellanaar de Amerikaanse president Theodore Roosevelt
Rosaceusrose
Rosemariaenaar de verzamelaarster Dr Rosemary Helen Lowe-McConnell
Roseninaar de ichthyoloog Donn E. Rosen
Roseusrose
Rostratusgesnaveld, snavelvormig
Rotundifoliarondbladig
Rubensroodachtig
Rubescensroodachtig glanzend
Rubrolabialismet rode lip
Rubrolabiatusmet rode lip
Rubrolineatamet een rode streep
Rubropinnismet rode vinnen
Rubroreticulatusmet rode gevlekt kleurenpatroon
Rubrostigmamet rode vlek
Ruhkopfinaar de Duitse aquariaan Willi Ruhkopf
Rupestrisop rotsen levend
Rupununiafkomstig uit de Rupununi-rivier (Gyuana)
Rutilansrood

Etymologie beginnend met de letter S:

Sabajinaar de ichthyoloog Dr. Mark Henry Sabaj
Sabanusafkomstig van Sabah (Borneo)
Sachsiinaar de Duitse aquariaan WB Sachs
Sagittaeuit het Latijn = pijl
Sagittifoliamet pijlvormig blad
Sajicaakroniem van Salvador Jimenez Canossa, directeur van de bibliotheek van Costa Rica
Saladensisafkomstig uit de Rio Salado
Salicifoliawilgbladig
Salminuszalm
Salmoidesgelijkend op een zalm
Salousinaar de medewerker van Stuart Grant Salous Mwale
Salvininaar de verzamelaar O. Salvin
Salvinianaar de Italiaanse botanicus AM Salvini
Samborskiinaar de Duitse verzamelaar Christoph Samborski
Sanctifranciscenseuit de Rio São Francisco, Brazilië
Sangmelinensisuit Sangmelina, Cameroun
Santensisafkomsig uit Santos
Sapayensisafkomstig uit de Rio Sapayo, Equador
Sarcocheilichthysuit het Grieks : sarcx, arcos = vlees, cheilos = lip, ichthys = vis
Sarotherodonuit het Grieks : saros = zaagmeel, ther = dier, odous = tand
Satanopercauit het Latijn : Satan = duivel, perca = baars
Saulosinaar de verzamelaar Saulos Mwale (werkte voor Stuart Grant)
Saururushagedissenstaart
Savoryinaar M. Savory, gouverneur van het district Kigoma bij het Tanganyikameer
Saxatilisuit het Latijn : verblijven tussen de rotsen
Scalaretrapachtig, heeft betr. op de vinstralen (Latijn : scalae = ladder)
ScaphirhynchusUit het Grieks : spadesnuit
Scatophagusmesteter
Schallerinaar de importeur Dietrich Schaller
Scheelinaar Jorgen Jacob Scheel
Schioetzinaar de Deense verzamelaar Dr. Arne Schiötz
Schisturauit het Grieks : met gespleten (gevorkte) staartvin
Schluppinaar de missionaris Gerard Schlupp
Schmardaenaar de Oostenrijkse bioloog Ludwig Karl Schmarda
Schmittinaar de Franse verzamelaar G.Schmitt
Schomburgkinaar de ichthyoloog R.H. Schomburgk
Schoutedeninaar de ichthyoloog H. Schouteden
Schreiberinaar de Duitse verzamelaar Gerhard Schreiber
Schultzeinaar Otto Schultze
Schwartzinaar de ichthyoloog Adolfo Schwartz
Sciadicusde donkere
Sciaenochromisuit het Grieks : skion = vis, en Chromis
Scitulumknap, aardig
Scleropagesuit het Grieks : skleros = hard, pages = knoop
Scomberoidesuit het Grieks : scombros = tonijn, makreel, en oides = gelijkend op
Sebaenaar de Amsterdamse verzamelaar Albertus Seba
Securisbijl
Seegersinaar de Duitse aquariaan Lothar Seegers
Selatanensisafkomstig uit Selatan, Kalimantan
Semaprochilodusuit het Grieks : sema = vlag, pro = voor, cheilos = lip, odous = tanden
Semicinctusmet halve banden, gordels
Semifasciolatushet halve banden
Semitaeniatusmet halve banden
Senegalensisuit Senegal
Septemfasciatusmet zeven strepen
Septentrionalisuit het Noorden, de soort die het meest noordelijk voor komt
Serpaeafkomstig uit Serpa (plaats aan de Amazone)
Serrasalmozaagzalm
Sessilifloramet zittende bloempjes
Setaceaborstelig
Setivimensisnaar de plaats Setiv, Noord Afrika
Severumstreng, wreed
Sexfasciatusmet zes strepen
Sexlineatamet zes lijnen
Sexradiatusmet zes stralen (in de vin)
Sheljuzhkoiinaar de verzamelaar Leo Sheljuzhko
Siamensisafkomstig uit Siam
Sieboldiinaar de Duitse zoöloog Carl Theodor Ernst von Siebold
Signatagetekend, gekenmerkt
Signiferstandaard drager
Simauit het Latijn : simus = met een stompe neus
Similishetzelfde, identiek
Simochromisuit het Latijn : simo = de neus stoten, en Chromis
Simorumnaar Thomas G.K. en Farah Sim
Simplexeffen
Simulanssimulerend om te imiteren
Sinensisafkomstig uit China
Singanaar een inheemse naam
Singaringannaar een inheemse (Indonesische) naam
Sipaliwiniuit de Sipaliwini-rivier, Suriname
Sjoestedtinaar de Zweedse verzamelaar Yngve Sjöstedt
Smaragdinanaar de smaragd groene schubben
Socolofinaar de Amerikaanse ichthyoloog Ross Socolof
Sodalisuit het Latijn : metgezel
Sorubimlokale Braziliaanse naam voor de vis
Speciosusuit het Latijn : er goed uitziend, mooi
Spectabileopmerkelijk, spectaculair
Sphaerichthysuit het Grieks : sphaera = bal, ichthys = vis (balvormige vis)
Sphenopsmet kegelvormig gezicht
Spilargyreiusmet onvolledige vlekken
Spilopleuramet gevlekte zijden
Spilopterusuit het Grieks : spilo = vlek, pterus = vin
Spilorhynchusmet gevlekte snuit
Spilotogenamet gevlekte wangen (kieuwdeksels)
Spilotumgevlekt
Spilurummet staartvlek
Spinosissimuszeer stekelig
Spiralisgedraaid, spiraalvormig
Splendensprachtig, glanzend
Splendidumschitterend, mooi
Splendopleurenaar de schitterende (weerschijnende) zijden van het lichaam
Spilauchenamet een vlek in de nek
Spilonotusbekend als gevlekt
Spilurusmet een vlek in de staart
Spoorenberginaar de Nederlandse aquariaan Frans Spoorenberg
Sprengeri/aenaar mevrouw Kappy Sprenger
Stagnalisin stilstaand water levend
Steatocranusvetkop
Steindachnerinaar de Oostenrijkse ichthyoloog Franz Steindachner
Steinfortinaar de Nederlandse kweker Th. Steinfort
Stellifersterren dragend
Sterbainaar Dr Günther Sterba
Sterniclaheeft betrekking op de gewelfde borst
Stictusvlek
Stigmavlek
Stigmatiasgebrandmerkt
StigmatochromisChromis met vlekken
Stigmatogobiusgrondel met vlekken
Stiphodonuit het Grieks : Stiphos = veel, massa, odon = tand
Stoliczkanusnaar de Oostenrijkse paleontoloog Ferdinand Stoliczka
Straeleninaar de Belgische professor Victor van Straelen, directeur van het koninklijk museum voor natuurlijke historie in Tervuren
Stramineusuit het Latijn : gemaakt van stro
Stratiotesgelijkend op de krabbescheer
Striatulusmet langwerpige strepen
Striatusgestreept
Strictastijf, streng
Strigabundusmager gestreept
Strigatagestreept
Strigigenamet strepen op de wang
Strohinaar Pater Heinz Stroh
Stuartgrantinaar de verzamelaar Stuart M. Grant
Stuartinaar de Amerikaanse bioloog L.C. Stuart
Sturisomamet een lichaam van een steur
Submersumondergedoken
Subocellatusmet (oog)vlekken van achteren
Sulcatusgegroefd
Sumatranusafkomstig van Sumatra
Suratensisafkomstig uit Suratte, India
Surinamensisafkomstig uit Suriname
Sweglesinaar de Amerikaanse verzamelaar Kyle Swegles
Swinhonisnaar de zoöloog Robert Swinhoe
Sylvaticauit het Latijn : uit het oerwoud
Symoensinaar de verzamelaar JJ Symoens
Symphysodonmet de tanden op de symphyse (verbinding takken vd onderkaak)
Synodontisvan syn (Grieks voor samen) en odont (= tant) met samengesmolten tanden
Synspilamet samengesmolten vlekken

Etymologie beginnend met de letter T:

Taeniaband, met banden
TaeniacaraAcara met banden
Taeniatamet banden
Taeniolatusmet banden op de zij
Taeniurusmet gestreepte staart
Tambopataeuit de Rio Tambopata, Peru
Tanganicanusuit Tanganyika
Tahuantinsuyoanaar Tahuantinsuyo, de Quechua-naam voor het Incarijk
Taiwanensisafkomstig uit Taiwan
Tamasopoensisuit de Rio Tamasopo, Mexico
Tanichthysvis van de Chinees Tan
Tatianaar de ichthyoloog Charles Tate Regan
Teleogrammamet een volledige zijlijn
TelmatherinaAtherina uit het moeras
TelmatochromisChromis uit het moeras (uit het Grieks : telma atos = moeras)
Temminckinaar de Nederlandse arts Coenraad J. Temminck
Temporalistijd, seizoen
Tenelluszeer teer
Tengaranaar een inheemse naam
Tenuisslank, teer, dun
Teresmet ronde steel
Terionaar een inheemse naam
Ternetzinaar de zoöloog dr. Carl Ternetz
Terofalinaar de Duitser Dr. Fritz Terofal
Terranatosuit het Latijn : terra = aarde, natos = geboren
Testudineusschildpadachtig
Tetracanthusmet vier stekels
Tetragonopterusvierhoek-vin
Tetramerusvierdelig
Tetraodonviertand
Tetraspilusmet vier vlekken
Tetrazonamet vier banden
Thayeri(a)naar Nathaniel Thayer, sponsor van de Thayer-expeditie
Therapsbewaker
Tholloninaar de verzamelaar Thollon
Thoracatumgepantserd
Thoracocharaxuit het Grieks : thorax = borstharnas en charax
Thoracochromisuit het Grieks : thorax = borstharnas en chromis
Thorichthysuit het Grieks : thor = het meeslepen, ichthys = vis, de naam werd gegeven door Meek om springende vissen uit te drukken
Thymallusnaar de geur van thijm als hij vers gevangen is
Thysinaar de Belgische ichthyoloog Dirk Thys van den Audenaerde
Thysochromisuit het Grieks : thysis = impulsief en Chromis
Ticopopulaire naam voor iemand uit Costa Rica
Tictonaar een inheemse naam
Tigrinusgestreept als een tijger
Tilapianaar een Afrikaanse (Bechuana) naam voor vis : Thiape
Tinantimet verlengd (uitgerekt) hoofd
Tirbakinaar de Amerikaanse ichthyoloog Peter Tirbak
Titteyanaar een inheemse naam
Togolensisuit Togo
Tominaar Professor Tom Lam Toong Jin vd Singapore Universiteit
Tototaensisuit Totota, Liberia
Toxotesboogschutter
Trachycorystesde ruw gewapende
Tramitichromisuit het Latijn : tramitis = (zij)weg, en Chromis = vis
Transcriptuskopie, imitatie
Transvestitusals een tra(ns)vestiet
Traudeaenaar de vrouw van Dr.A.C.Radda, Traude Radda
Trematocranusuit het Grieks : trematos = gat, kranion = schedel
Tretocephalusmet geperforeerde kop
Trewavasaenaar de  Engelse ichthyologe Ethelwynn Trewavas
Trichogastermet draden aan de buik
Trichopsisuit het Grieks : Thrix = draad, haar, opsis = verschijning
Trichopterusdraadvinnig
Tricotinaar M. Tricot, directeur van de spoorwegen bij de Afrikaanse meren
Tridensmet drie tanden
Trifasciatummet drie strepen
Triflorumdriebloemig
Triglachromisuit het Grieks : trigla = rode vis, en Chromis
Trigonectesuit het Grieks : trygon = drie hoeken, nekton = zwemmer
Trimaculatusmet drie vlekken
Trilineatamet drie lijnen
Trispilusmet drie vlekken
Trisulcamet drie groeven
Tritaeniatusmet drie strepen
Tropheusuit het Grieks tropaion : trofee
Tubatrompet
Tubicenuit het Latijn : trompetter.  afkomstig uit de Rio Trombetas – Trombetas = Portugees voor trompetter
TucanoNaar de oorspronkelijke bewoners van die streek : De Tucano-indianen
TucanoichthysNaar de oorspronkelijke bewoners van die streek : De Tucano-indianen, en ichthys = vis
Tucuruinaar het Tucurui-reservoir, Brazilië
Turnerinaar de verzamelaar George Turner
Tussyaenaar Tussy Nagy de Felsö Eör, vrouw van een verzamelaar
Tuyrenseuit de Río Tuyra , Panama
Tylobranchusmet eelt in de keel
Typicusvoorbeeldig, typisch
Typustyperend (voor het geslacht)
Tyrannochromisuit het Latijn : tyran = tiran, en het Grieks : chromis = vis – absolute heerser

Etymologie beginnend met de letter U:

Uarunaar een Indiaanse naam
Uaupesiafkomstig uit de Rio Uaupés, Brazilië
Uelenseuit de rivier de Uele in Zaïre
Ufermanninaar de Duitse aquariaan Alfred Ufermann
Ugandensisafkomstig uit Uganda
Ulreyinaar de Amerikaanse zoöloog Ulrey
Ulvaceusgelijkend op zeewier
Umbraschaduw
Undulatusgegolfd
Unicolormet één kleur
Unifasciatusmet één streep
Unilineatusmeet één lijn
Unimaculatamet één stip
Uninotatusmet één markering
Unitaeniatusmet één streep
Uroflammeusmet vlammend rode staart
Urophthalmamet één oog(vlek) in de staart
Urostriatamet gestreepte staart  (uit het Grieks : yra = staart)
Urotaeniamet een band door de staart
Urteagainaar de ichthyoloog Andres Urteaga
Usambaraeuit Usambara (streek in Oost Afrika)
Utriculariamet vangblaasjes

Etymologie beginnend met de letter V:

Vaillantinaar de Franse ichthyoloog L. Vaillant
Vandellianaar de ichthyoloog M Vandelli
Variabilichromisuit het Latijn : variabilis = veranderlijk, en Chromis
Variabilisuit het Latijn : veranderlijk
Variatusveranderlijk, veranderd
Variegatusmet verschillende kleuren
Vateriflorisnaar de bloem van een Indische boom waarop de soort gelijkt
Veliferaeen zeil dragend
Ventralisvanuit de buik
Venustusgeraffineerd, elegant.  naar Venus de godin van de liefde
Verduyninaar de Nederlandse handelaar Dirk Verduijn
Vermivorusuit het Latijn : vermis = worm, vorare = eten, wormeter
Verticillatakransvormig
Vesiculariaheeft betrekking op de blaasjesvormige sporenkapsels
Vesiculosamet blaasjes bedekt
Vexillifervaandeldrager
Victoriaeafkomstig uit het Victoriameer
Victorianusuit het Victoriameer
Viejalokale benaming, letterlijk “oude vrouw”
Viejitakleine Vieja (zie hierboven)
Virescensgroenachtig
Virgatusgestreept
Virginiaenaar de vrouw van Dr. Adolfo Schwartz, Virginia
Viridensgroen gekleurd
Viridissimafel groen
Vittatamet banden
Viviparalevendbarend
Volcanumnaar de vindplaats, de vulkaan Mount Cameroun
Vombergaenaar de zoöloge Mia vom Berg
Voraxvraatzuchtig
Vulgarisalgemeen, gewoon

Etymologie beginnend met de letter W:

Wachtersinaar de Belgische verzamelaar Walter Wachters
Walkerinaar de verzamelaar R.B.H.Walker
Wanamensisafkomstig uit het Wanammeer, Papua Nieuw Guinea
Waserinaar Alfred Waser
Waterlotinaar de Franse verzamelaar M. Waterlot
Wavrininaar de Belgische ontdekkingsreiziger Marquis de Wavrin
Weitzmanninaar de Amerikaanse ichthyoloog Dr.Stanley Weitzman
Wendtiinaar de Duitse waterplantenkenner Albert Wendt
Wernerinaar de Duitse importeur Andreas Werner
Wesselinaar de verzamelaar Rusty Wessel
Whiteinaat Thomas D. White
Wildekampinaar de Nederlandse verzamelaar Ruud Wildekamp
Willertinaar de verzamelaar Manfred Willert
Wolterstorffinaar de Duitser Dr. W. Wolterstorff
Woworaenaar de Indonesische biologe Daisy Wowor
Wuinaar de Chinese ichthyoloog H.L. Wu

Etymologie beginnend met de letter X:

Xanthozonamet gouden banden
Xenentodonuit het Grieks : xenos = vreemd, odous = tand
Xenocaramet een vreemde kop
Xenomystusuit het Grieks : xenos = vreemd, mystus : met bakkenbaarden
Xenotilapiauit het Grieks : xenos = vreemd en Tilapia, een Afrikaans woord voor vis
Xenotocauit het Grieks : xenos = vreemd en tokos = geboorte
Xiloaensisafkomstig uit het Xiloa-meer
Xinguensisafkomstig uit de Rio Xingu (Brazilië)
Xiphidiumeen zwaard bezittend
Xiphophoruszwaarddrager

Etymologie beginnend met de letter Y:

Yucatanauit Yucatan

Etymologie beginnend met de letter Z:

Zacconaar het Zacco-zwaard van Leo, keizer van de Saksen
Zamorensisuit de Rio Zamora, Equador
Zebrazebra, naar de strepen
Zellerinaar de Duitse importeur Karl Zeller
Ziliinaar de Franse botanicus Zilli
Zimiensisuit Zimi, Sierra Leone
Zonatusuit het Latijn = band, naar de verticale banden
Zosteraefoliazeegrasbladig
Zungaronaar een inheemse benaming

Bron: Aquavisie

Onze lezers score
[Totaal: 0 Gemiddeld: 0]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ben jij al lid

van de AquaInfo Club?

Wil je lid worden?

Lid worden is gratis!