Sponsor
Reef Factory
Aquarium woordenboek

Het Aquarium Woordenboek

Het aquarium woordenboek. Veelgebruikte termen worden kort uitgelegd.

Aerobe bacteriën  Bacteriën die leven op zuurstof.
Achtergrondplant Grotere plantensoorten die achteraan in de bak geplaatst worden
Afhevelen Het (meestal met een stuk tuinslang) afzuigen van uitwerpselen, voedselresten en andere rommel van de bodem van het aquarium.
Afzetten Het moment dat de eieren het lichaam verlaten.
Algentablet Tablet (pil) met gedroogd plantaardig voedsel gemaakt voor algenetende vissen als aanvulling op het plantaardig dieet. Voor de carnivore soorten zijn er speciale tabletten met vlees erin verwerkt.
Amazone Rivier in Zuid Amerika
Anaerobe bacteriën Bacteriën die overleven zonder zuurstof (kunnen zelfs niet tegen zuurstof).
Artemia Bacteriën die overleven zonder zuurstof (kunnen zelfs niet tegen zuurstof).
Armatuur Houder voor een of meer lampen
Aufwuchs Met aufwuchs wordt bedoeld de laag algen die onderwater groeit op stenen en hout. Tussen deze algen leven kleine kreeftjes en microscopisch kleine diertjes.

Een aantal vissoorten hebben zich gespecialiseerd in het uitkamen van de algen waarbij ze de algen eten maar hierbij ook de kleine kreeftjes en andere diertjes binnen krijgen. Denk hierbij aan de Tropheus soorten uit het Tanganyika meer, de Mbuna’s uit het Malawi meer of de Pseudolithoxus-familie uit de Amazone.

De aufwuchs komt voornamelijk voor tot een diepte van 10 meter in verband met de grote hoeveelheid licht die de algen nodig hebben om te groeien. Na 10 meter diepte neemt het sediment tussen de algen heel snel toe.

Aquarium Meestal glazen bouwsel, inmiddels in vele vormen waarin naast water ook vissen planten stenen en hout een rol spelen.
Bacteriestarter Verkrijgbaar in vloeibare- of poedervorm. Functie: het inbrengen van een bacteriecultuur in een filter en/of aquariumwater. Essentieel voor een vers (opstartend) aquarium.
Bak Minder mooi woord voor aquarium
Ballast Een andere benaming voor VSA
Baltsgedrag Gedrag voorafgaand aan het paren
Bellenteller Handig hulpmiddel om de hoeveelheid en snelheid toediening van koolzuurgas te meten
Bethos Bodembewonende ongewervelden
Bevallingsbakje Plastic bakje uitermate geschikt volgens de fabrikant en verkopers voor levendbarende vissen om hun jongen ter wereld te brengen. Absoluut geen aanrader volgens de hobbyist. Zie: drijfgroen
Binnenfilter Filter die zich in het aquarium bevindt.
BioCo2 Zelf geknutselde installatie van (PET)flessen, waar door middel van gist en suiker CO2 wordt geproduceerd.
Biologisch evenwicht Een evenwicht tussen plant en dier. De planten maken zuurstof aan, de vissen leven van de zuurstof, produceren mest waarvan de planten weer groeien. De productie verloopt ongeveer gelijk: evenwicht.
Bioloog Veelgebruikte term voor een biologisch filter
Biotoop Natuurlijke leefomgeving van een vis of een ander dier.
Biotoopaquarium Aquarium waarin gestreefd wordt naar een zo natuurgetrouwe nabootsing van een bepaald biotoop
Bladerbiotoop Een biotoop waar de bodem niet bestaat uit zand of grind maar uit bladeren, zoals in de amazone; daar liggen er meters mee bezaaid.
Bladrozet Een rozet is een kringvormige stand van de bladeren net boven de grond
Buitenfilter Filtersysteem waar de filtering buiten het aquarium plaatsvindt.
C-nummers Corydorassen zijn er met zoveel dat ze deze soorten ook d.m.v. nummers gaan benoemen: de C-nummers. Vergelijkbaar met l-nummers.
cf. Con forma, de onderzochte soort verschilt met sommige details van de orginele beschrijving, maar niet zo vitaal, dat het aannemelijk is dat het hier om een andere, nieuwe soort gaat.
Cichliden Familie van baarsachtigen, waarbinnen zeer veel verschillende soorten zich bevinden van over de hele wereld.
CO2 Scheikunde afkorting voor koolstofdioxide, voor meer uitleg zie koolstofdioxide.
Corydoras Latijnse naam voor een harnasmeervallenfamilie, ook wel pantsermeervallen genoemd.
Cory(‘s) Afkorting voor één of meerdere Corydoras
Couveuse Belgisch dialect woord voor bevallingsbakje
Crypto Afkorting van Cryptocoryne dat is een aziatisch planten geslacht
Cullen Jonge vissen worden uitgezocht op de gewenste eigenschappen. Degenen die niet voldoen worden verwijderd en doorgaans gedood.
Cyclops (eenogen) snel bewegende, algenetende zoetwaterdiertjes. Ze zijn twee tot
3 milimeter groot en planten zich veel minder snel voort dan de watervlooien (Daphnia). Opvallend is de wisselende kleur: meestal wit maar bruin , groen en geel is allemaal mogelijk.
Decoratie Versierende elementen in het aquarium, gaande van kienhout tot planten tot plastic dingen
Dekruit Een ruit die bovenaan de bak tussen het water en de verlichting wordt geplaatst. dient tegen verdamping van het water en om de temperatuur van het water constant te houden. Ook opspringende visjes worden beschermd door de dekruit
Denitrificatie Het omzetten van giftige afvalstoffen naar minder schadelijke stoffen, die door planten kunnen worden opgenomen, door bacteriën. Ammoniak –> nitriet –> nitraat –> stikstof. ( lees verder: stikstof cyclus )
Drijfgroen Planten die aan het oppervlak van het water drijven. Hoeven niet persé drijfplanten te zijn. Mag ook bijvoorbeeld Waterpest zijn die niet geplant wordt. Ideaal voor jonge van levendbarende vissen om in te schuilen.
Drijfplant Plant die op het wateroppervlak drijft, de bovenkant van de bladeren zijn meestal boven water en de wortels zijn volledig onderwater.
Druppeltest Vrij nauwkeurige test om bepaalde waterwaarden te meten
EC Electric Conductivity (elektrische geleidbaarheid).
Echinodorus Latijnse naam voor een plantenfamilie, ook wel zwaardplanten genoemd. Komen veel voor in Zuid Amerika.
Eierleggenden Vissen die eieren leggen, uit de eieren komen de jongen
Eivlekmethode Bij een aantal muilbroedende cichliden (voornamelijk uit het Malawimeer) worden de eieren door het vrouwtje meteen na het afzetten in de bek genomen. Ze zijn dan nog niet bevrucht. Het mannetje heeft echter een truc achter de hand. Hij heeft aan de aarsvin een vlek, de z.g, eivlek. Het vrouwtje denkt dat ze nog een ei vergeten is en hapt er naar om het ook in de bek te nemen. Op dat moment stoot het mannetje het homvocht af, waardoor de eieren in de bek van de vrouw
Emers Boven water levend/gekweekt
Epoxy(hars) Wordt gebruikt om zelfgemaakte achterwanden te beschermen. Eerst vloeibaar, na aanbrengen keihard en niets doorlatend.
Epifyten Plantaardige organismen die zich op het oppervlak van waterplanten vestigen.
Epipelon Allgen en bacteriën die zich op het bodemoppervlak ontwikkelen
eVSA Een type VSA waarbij geen starter nodig is. Met dit apparaat wordt de TL zonder geknipper gestart. De buis gaat ook langer mee. Als de TL kapot is, zal de eVSA dit opmerken en het starten staken. De lamp krijgt dan géén stroom meer.
EXIT Veelgebruikt medicijn tegen de visziekte (witte) stip.
F1, F2, F3 F1 staat voor de eerste generatie van wildvang exemplaren. F2 staat voor de tweede generatie en F3 voor de derde en zo verder.
FAQ Afkorting voor frequently asked questions, in het Nederlands: veel gestelde vragen
Fe Scheikundige afkorting voor ijzer.
Fijnbladigen planten met kleine blaadjes.
Filter Apparaat wat er voor zorgt dat het water schoon blijft door mechanische en biologische filtering.
Fosfaat Afvalstof in het aquariumwater, ontstaat vooral door dode plantenresten en vissen. Wordt gezien als een van de grote veroorzakers van (blauw)algen
Fytoplankton In het water zwevende plantaardige micro-organismen
Gonopodium Het mannelijk geslachtsorgaan van (vrijwel alle) levendbarende vissen
Grofbladigen Planten met grote bladeren
Grondelen Het wroeten door de bodem om voedsel te zoeken
Halogeenlamp Een gloeilamp waaraan een stof toegevoegd is die er voor zorgt dat de gloeidraad veel minder snel doorbrand. Hierdoor kan de lamp compacter gebouwd worden. Wel worden deze lampen erg heet.
Hardbladigen Planten met harde blaadjes, alternatief voor zachtbladigen als er planteneters in de bak zitten
Harnasmeervallen (Loricariidae) vormen de grootste familie binnen de orde van meervalachtigen.
Hom Mannelijke zaadcellen van de vis
Hydrobiologie Leer van het leven in het water
Infusoriën Eencellige diertjes die kunnen worden gebruikt als voer voor het allerkleinste jongbroed.
Inheems Soorten die oorspronkelijk uit ons leefmilieu komen; inheemse soorten, soorten van bij ons.
Inlaat Slang en/of buisje waar het water doorstroomt van de (externe) filter het aquarium in.
Inwendige bevruchting Het dier word inwendig bevrucht; vóór het afzetten van de eitjes.
Jongbroed Jonge vissen
Kaamlaag Laag (of vliesje) op het oppervlak van je water, bestaande uit dode bacteriën.
Keienbak Populaire benaming voor een aquarium met veel steenformaties. Vooral geliefd bij Malawi- en Tanganyikaliefhebbers.
Keramische buisjes Filtermateriaal van keramiek in de vorm van buisjes. Goed filtermateriaal omdat er groot oppervlak in zit en dus heel veel nuttige bacteriën aan kunnen hechten.
Kienhout Hout dat eeuwenlang geconserveerd is gebleven doordat het in veengrond is terechtgekomen. Zeer geschikt voor in het aquarium. Geeft wel humuszuren af, wat zorgt voor een lagere pH en een bruine kleur water.
Koolstofdioxide Planten hebben voor hun groei het koolelement nodig. Kan kunstmatig worden toegevoegd in het aquarium
Kuit schieten Het afzetten van al dan niet bevruchte eitjes
Labyrintvis Vissen die achter hun kieuwdeksel een labyrintorgaan hebben, om atmosferische lucht te kunnen ademen.
Lateriet Een in de tropen voorkomende bodemsoort met een hoog gehalte aan ijzer.
LED Light Emitting Diode, een lichtgevende diode. Dit zeer kleine elektronisch onderdeel komt steeds meer in gebruik in de aquariumtechniek. Meestal wordt een blauwe kleur gebruikt. De LED gebruikt weinig energie en gaat zeer lang mee
Leem Grondsoort die bestaat uit fijne delen van verschillende gesteenten. Wordt toegepast onder zand/grind als plantenvoedsel
Levendbarenden Vissen die jongen ter wereld brengen die gelijk in staat zijn om te zwemmen, eten etc..
LFS Local/Life Fish Store/Shop, oftewel viswinkel. Veelgebruikte afkorting op forums.
Luchtpompje Pompje wat d.m.v. een membraam extra lucht in het water blaast. Misvatting is dat hierdoor extra zuurstof in het water wordt geblazen. Extra zuurstof in het water onstaat hierdoor wel, maar wordt veroorzaakt door de beweging van het wateroppervlak (wisselwerking tussen lucht en water).
L-nummer Meerval uit de familie Loricariidae
Malawimeer Meer in Afrika waar veel kleurige cicliden vandaan komen
Mangrovehout Hout afkomstig uit de mangroven. Is grilliger van structuur dan wortelhout. Heeft ook een hoger zoutgehalte (mangrove = brak water).
Microvoer Klein voedsel voor jonge vissen, zoals stofvoer, artemia en Infusoriën
Middenplant Matig grote planten of planten die makkelijk teruggesnoeid kunnen worden, staan in de middenzone van het aquarium
Mineerders Insecten die in het inwendige van planten leven en daar gangen maken in het weefsel (endofyten).
Moederplant Porspronkelijke plant waar nieuwe planten uit gevormd zijn
MS Afkorting voor microsiemens: geleidbaarheidmeting van het water
Muilbroeder Vissen die hun eieren in de bek uit laten komen, en eventueel het jongbroed ook hier nog een poosje laat zitten om het te beschermen.
Mysis een klein tot 1cm groot garnaaltje dat ook vaak gebruikt word als visvoer
N Scheikundige afkorting voor stikstof
NaHCO3 Natriumwaterstofcarbonaat, ook wel natriumbicarbonaat. Kan gebruikt worden om meer CO2 in de bak te krijgen, wordt ook gebruikt in Rennie maagtabletten.
Nitraat Stof na omzetting van nitriet door bacteriën, kan door planten worden opgenomen als voedingsstof.
Nitriet Een giftige afvalstof in het aquarium, moet altijd zo dicht mogelijk bij de 0 mg/L gehouden worden.
NO2 Scheikundige afkorting voor nitriet, voor uitleg zie nitriet.
NO3 Scheikundige afkorting voor nitraat, voor uitleg zie nitraat.
Nov. Van novum, hetgeen nieuw betekent. Dit staat voor hetzelfde als sp. aff.
Oog (plant) Plaats waar een plant kan uitschieten, dus m.a.w. stengel en bladeren vormen
Overbezetting Het hebben van teveel vissen in een aquarium
P Scheikundige afkorting voor fosfor
Paludarium Palu = moeras. Aquarium/terrarium met een gedeelte land en een gedeelte water in combinatie met een weelderig plantenbestand dat in en om het water groeit.
Peperstip Ziekte met dezelfde cyclus als witte stip, maar moet binnen de 72 uur een nieuwe gastheer vinden. Tocht en andere vormen van daling van de temperatuur vormen een gunstig klimaat voor deze ziekte. Symptoom: bruingele stipjes
pH Scheikunde uitdrukking van de zuurgraad. Verschillende soorten vis verlangen een verschillende pH.
Plantentang Tang met een lange steel, waardoor je niet helemaal met je arm in het aquarium hoeft om de plant bij te knippen
Plantenvoeding Voeding voor planten, in vaste vorm (bolletjes) of in vloeibare vorm verkrijgbaar. Voorziet planten van de juiste voeding voor een gezonde groei.
Poetsen Het schoonmaken van een blad of steen door sommige substraatbroeders
Potfilter Benaming voor een filter dat niet in de bak zelf geplaatst is maar buiten de bak staat en met slangen verbonden is met het aquarium
Quarantainebak Aquarium voor pas aangeschafte vissen, waarin deze apart gehouden worden ter voorkoming van ziekten in het hoofdaquarium
Roofvis Vis die zich voedt met gewervelde dieren, voornamelijk andere vissen
Ruitenkuiser Algemene Vlaamse benoeming voor algenetende L-nummers
Schimmel Saprolegnia; witte pluizige plukjes die op het lichaam van de vis groeien als gevolg van wonden of verminderde weerstand
Schuimnest Nest van luchtbelletjes, die ingepakt zijn met speeksel. Hierin worden door verschillende visen hun eieren in gelegd. Veel labyrintvissen doen dit, maar ook sommige meevallen net als een Hoplosternum. In enkele gevallen word het na het afzetten gebouwd
Secundaire infectie Ziekte of schimmel die optreed doordat de dieren al verzwakt zijn door een andere ziekte. Ziekte of schimmel bovenop een andere ziekte dus.
Siporax Soort keramische buisjes, alleen dan niet van keramiek. Kunnen 40x meer bacteriën aan hechten dan aan standaard keramische buisjes
Skalaar, scalare Andere naam voor Pterophyllum scalare oftewel de maanvis
SO3 Scheikundige afkorting voor sulfiet
SO4 Scheikundige afkorting voor sulfaat
sp. Species betekend soort. De soort is nog onbeschreven
sp. aff Een nieuwe soort, nog onbeschreven maar lijkt erg op een bepaalde reeds
beschreven soort. Deze bepaalde soort is achter “sp. aff.” aangegeven
ssp. Ondersoort; Sommige soorten bewonen een wijd verspreidingsgebied; binnen deze gebieden zijn er populaties die optisch duidelijk verschillen van andere populaties. Genetisch gezien behoren ze toch tot dezelfde soort. Deze populaties krijgen een derde wetenschappelijke naam als een geografische ondersoort. Is de ondersoort nog niet vastgesteld dan word er alleen ssp. vermeld.

Stekken
 d.m.v. bladeren of een stengel met bladeren. Deze worden in de grond geplaatst en vormen wortels; gevolg: nieuwe plant

Stofzuiger

Apparaat al dan niet met
motoraandrijving, die het bodemvuil opzuigt en in een buideltje opvangt, danwel via een slang in emmer of afvoer deponeert.

Submers Onder water levend/gekweekt
Substraatbroeder Vissen die hun eieren op een voorwerp afzetten, denk aan een steen, stuk hout of een blad
Tanganyikameer Meer in Afrika. Hier komen veel populaire vissen vandaan die men veelal in een Tanganyika biotoop plaatst
Terugslagventiel Ventiel wat op luchtslang past. Deze laat lucht maar in één richting door, zo kan er alleen maar lucht doorheen geblazen, en mocht er water in de slang lopen dan slaat hij dicht. Beschermt dus je apparatuur.
TL Fluorescentielamp. TL is de franstalige afkorting voor tube luminescent, wat gewoon lichtgevende buis betekent. De Duitsers zeggen ook wel eens Tages Licht. Een meestal rechte glazen buis gevuld met een gas dat oplicht als deze onder spanning komt te staan. Hiervoor is een (e)VSA en vaak ook een starter nodig. Dit is de meestgebruikte verlichting voor het aquarium. Er bestaan 2 meestgebruikte varianten: T8 (aloude TL) en T5.
Toppen Het afknippen van het bovenste deel van een waterplant. Bij een aantal planten kan deze weer opnieuw worden geplant.
Turf Wordt aangeboden in diverse fabricaten (plaatjes voor in de bodem, diverse vormen voor in de filter/bioloog, etc.). Functie is om het water te verzuren (verlagen van de pH).
Uitlaat Slang en/of buisje waar het water doorstroomt naar de (externe) filter vanuit het aquarium
Uitlopers Een verharde stengel met ogen waarop nieuwe jonge plantjes groeien
Ureum (NH2CONH2) Uitscheidingsproduct van vissen. Wordt door bacteriën omgevormd tot ammoniak –> nitriet –> nitraat –> stikstof.
Vinrot Een door bacteriën veroorzaakte ontsteking van de vinnen. In een verder stadium zal de vin wegrotten. Kan ook lijken op beschadiging door happen van andere vissen
Vissenval Klein (plexi)glazen aquariumpje met guillotine deurtje, bestemd om snelle vissen te vangen zonder de bak te slopen
Voederautomaat Elektronisch apparaat waarmee je een voerhoeveelheid om een bepaalde tijd kan instellen
Voedingsbodem Zand of klei met voedingsstoffen die onder de dekkingslaag van de bodem zit; meestal grind of zand. Deze bevat voedingsstoffen die de groei van planten bevorderden
Voorgrondplant Kleiner plantje dat vooraan in het aquarium geplant wordt of als matje op de bodem
Vrijlegger Vis die de eieren niet op een bepaald blad of object legt maar ze als het ware gewoon rondstrooit
VSA Afkorting voor voorschakelapparaat. Een elektronische apparaat dat er (eventueel in combinatie met een starter) voor zorgt dat de hogere onsteekspanning voor een TL bereikt kan worden. Na het onsteken of aanzetten van de lamp, zal de stroom gelijk gehouden worden. Dit heet ook wel smoren. Als er geen VSA aanwezig is zal de TL namelijk steeds meer stroom (Ampere) gaan gebruiken en uiteindelijk imploderen. Daarom wordt een VSA ook wel een smoorspoel genoemd.
Waterwaarden Het aquariumwater kan je nameten op bepaalde stoffen, om de kwaliteit van je water te kunnen zien. Dit zijn nitriet, nitraat, fosfaat, PH, GH en KH.
Witte Stip Visziekte die door een trilhaardiertje wordt veroorzaakt. Wordt gekenmerkt door witte stippen op de vinnen, huid en ogen. In het Latijn: ichthyophthirius.
Wortelstok Dik, horizontaal groeiende wortel, opgebouwd uit ‘compartimenten’ met op elk stuk een oog.
Zachtbladigen Planten met zacht blad, vallen vaak ten prooi aan plantenetende vissen
Zoutbad Bak water met toegevoegd (jodiumvrij) zout om bepaalde ziekten te bestrijden. Niet alle vissen kunnen dit aan. En niet alle ziekten kunnen zo worden bestreden. Concentratie zout is erg belangrijk!
Zwemblaas Orgaan bij vissen dat het de mogelijkheid geeft te blijven ‘zweven’ in het water
Zwemblaasontsteking Abnormaal zwemgedrag ten gevolge van het niet of slechts gedeeltelijk functioneren van de zwemblaas, de vis hangt of zwemt op schommelende wijze. De ontsteking is dodelijk maar niet besmettelijk.

Mis je nog een woord? Laat het ons weten in de reacties hieronder!

Onze lezers score
[Totaal: 0 Gemiddeld: 0]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Hi!

Hey!

Ben jij al AquaInfo Club lid?

Wil je lid worden?

Ik wil meer informatie

Dank je, het is goed zo

OF