Zwarte muggenlarven - Culex sp.

Muggenlarven

Muggenlarven worden veelvuldig als voer gebruikt voor de vissen in het aquarium. Ook voor de kweek van bepaalde soorten wordt vaak aangeraden om bepaalde soorten te voeren. Hierdoor wordt de kans op een succesvolle kweek soms vergroot!

In dit artikel vind je wat meer uitleg over muggenlarven zoals soorten, herkomst, de kweek en bestrijding van muggenlarven.

Soorten

Als aquariumvoer kennen we eigenlijk drie “soorten” muggenlarven. Het woord soorten tussen haakjes omdat we onderscheid maken op kleur: rode, zwarte en witte muggenlarven. Het gaat hierbij eigenlijk meer om een hele verzameling van verschillende soorten die wel afkomstig zijn uit dezelfde families.

Rode Muggenlarven

Chironomus sp. - Dansmug vrouw
Chironomus sp. – Dansmug vrouw

Rode muggenlarven zijn de larven van de Dansmug. De Dansmug is afkomstig uit de familie Chironomidae. Deze familie van muggen komt voor over de hele wereld, een paar zeer koude omgevingen uitgesloten. Men denkt dat er wel zo’n 10.000 soorten dansmuggen bestaan.

In tegenstelling tot de steekmuggen zuigen de Dansmuggen geen bloed. Als je rode muggenlarven per ongeluk in huis laat uitkomen, word je in ieder niet lek gestoken! De mannen hebben een soort antennes op hun kop. Hiermee vinden ze de vrouwen met behulp van feromonen.

Larven

Chironomus sp. - Rode muggenlarve
Chironomus sp. – Rode muggenlarve

De eitjes van de Dansmug worden doorgaans gelegd in stilstaand laag water. Hieruit ontstaan de larven. Deze larven hebben zuurstof nodig die ze bij het wateroppervlak halen. Omdat ze veelvuldig voorkomen in modderachtige omgevingen met stilstaand water, hebben ze in hun lichaam hemoglobine. Dit geeft de rode muggenlarve zijn rode kleur, net als in ons bloed. De hemoglobine kan heel goed zuurstof vasthouden. Ze hoeven hierdoor niet aan het oppervlak te blijven hangen zoals de zwarte muggenlarven. Ze kunnen op de bodem in de modder blijven zitten totdat ze weer wat zuurstof moeten halen.

Voedingswaarde Rode Muggenlarven

De voedingswaarde van rode muggenlarven is relatief laag. Vissen zijn dol op de rode muggenlarve, de kleur en het gewriemel trekt de vissen aan. Ze blijven er dan ook gulzig van eten. Als je teveel voert dan blijven de vissen eten van dit aantrekkelijke voer. Om ziektes door teveel eten te voorkomen is het dan ook beter om ze spaarzaam te voeren.

Zwarte Muggenlarven

Zwarte muggenlarven - Culex sp.
Zwarte muggenlarven – Culex sp.

Zwarte muggenlarven zijn afkomstig van soorten uit de familie Culicidae ofwel de steekmuggen. Ook deze muggen komen zo’n beetje over de hele wereld voor. Men schat dat er zo’n 3.500 verschillende soorten steekmuggen bestaan. In Nederland/België komen er al zo’n 32 soorten voor.

De steekmuggen hebben bloed nodig om zich voort te planten. In het bloed zitten eiwitten die nodig zijn om zich voort te planten. Het zijn overigens alleen de vrouwtjes muggen die bloed zuigen. Met één portie bloed, kunnen ze vele honderden eitjes leggen. Ze hebben hiervoor zo ongeveer één keer in de drie dagen bloed nodig. De mannen voeden zich met plantensappen zoals bijvoorbeeld nectar.

Leuk weetje: de muggen met de lange zuignaald zijn niet de vrouwen….de mannen hebben een veel langere ‘naald’ dan de vrouwen. Doorgaans geeft de beet van een steekmug een klein rood bultje wat jeukt.

De eitjes worden in stilstaand water gelegd in pakketjes van 100 of meer eieren. Deze eieren komen na enkele dagen uit. De zwarte muggenlarven groeien op aan het oppervlak. Ze leven hier van de eencellige algen en diertjes die in het zonlicht en in zuurstofrijk water leven. De zwarte muggenlarven hebben geen hemoglobine en hebben dus steeds contact met de lucht nodig om te kunnen ademen. De zwarte muggenlarven hangen ondersteboven aan het oppervlak. Met een ademshalingsbuisje doorbreken ze het opervlak om te kunnen ademen. Als de zwarte muggenlarven worden verstoord, vluchten ze dieper het watwer in. Ze keren echter al snel weer terug naar het oppervlak om te ademen. Afhankelijk van de temperatuur ontwikkeld de zwarte muggenlarve zich in een paar dagen tot een paar weken tot een steekmug.

Voedingswaarde Rode Muggenlarven

De voedingswaarde van zwarte muggenlarven is relatief hoog. Als je bij het kweken van vissen de vrouwen in conditie wil brengen, dan is dit een uitstekend voer. Vooral bij Corydoras wordt het voeren met zwarte muggenlarven vaak aangeraden.

Witte Muggenlarven

De naam witte muggenlarven is eigenlijk niet helemaal juist. De larven zijn namelijk doorzichtig en worden in het Engels dan ook Glassworm genoemd. Het zijn de larven van de muggen uit de familie Chaeboridae ofwel de Pluimmuggen. Pluimmuggen voeden zich niet met bloed zoals de hierboven genoemde steekmuggen. Als ze zich al voeden, dan is dat met plantaardige sappen.

Het lichaam is doorzichtig met daarin zichtbaar twee donkere niervormige organen. Dit zijn de luchtzakken waarin de muggenlarf zijn lucht opslaat. Ze halen de lucht aan het oppervlak maar kunnen afdalen tot wel 70 meter diepte. Hier zijn ze veiliger voor vissen omdat er minder licht en zuurstof voorhanden is.

Witte muggenlarven worden over de hele wereld gevonden. Boven het Malawi en Victoriameer zijn grote zwermen van de pluimmuggen te zien. Boven het Tanganyikameer komen deze zwermen met pluimmuggen niet voor (wel andere muggensoorten). Mogelijk dat de samenstelling van het water voor deze mug niet gunstig is. Beelden van het verpoppen van larve tot vlieg zijn te zien op de pagina: Witte muggenlarven – van larf tot mug.

Voedingswaarde Witte Muggenlarven

De voedingswaarde van witte muggenlarven zit een beetje in tussen dat van de zwarte en rode.

Koek

Zoals je in de bovenstaande video kunt zien, komen de vliegen in grote wolken boven het water voor. Als de wind zo’n wolk boven het land blaast vangt de locale bevolking de vliegen met manden. De vliegen worden verzameld, klein gemalen en gebakken. Ze worden gegeten als koek, blijkbaar smaken ze precies zoals je zou verwachten……brrr….

Muggenlarven in de Vijver

natuurlijke vijver
Natuurlijke vijver

Vaak wordt gedacht dat een vijver de oorzaak is van het veelvuldig voorkomen van steekmuggen in de omgeving. Het is weliswaar stilstaand water waar de steekmuggen hun eieren in afzetten maar het aantal steekmuggen in deze omgeving neemt juist af. Vijvers die wat natuurlijk zijn ingericht, huisvesten namelijk ook veel andere insecten zoals watertorren en libellen. Deze insecten jagen op de larven. Daarnaast zijn vijvers vaak voorzien van vissen, deze voeden zich onder andere met muggenlarven. Per saldo zorgt een natuurlijk ingericht vijver er voor dat er meer muggen en larven worden gegeten dan er steekmuggen bij komen. 1

Auteur

John de Lange

Copyright foto’s

B. Schoenmakers – CC-BY 3.0
James Gathany – CC BY 2.5

Meer informatie

Diepvriesvoer vissen: uitleg en voedingswaarde

Referenties

Wikipedia – dansmuggen
Wikipedia – rode muggenlarve
Kennis- en Adviescentrum Dierplagen
Diving beetles (Dytiscidae) as predators of mosquito larvae (Culicidae) in field experiments and in laboratory tests of prey preference 1
The Lake Fly burger

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoekfilter
zoekfilter

Nuttige Aquarium adressen

Op zoek naar een vereniging, winkel of plek waar je je Co2 fles kan vullen? Tik je plaatsnaam in en je krijgt een kaart met adressen bij jou in de buurt: