Soortzuiverheid bij Poecilia wingei (Endler gup)

Zoals ik in de beschrijving van de Poecilia wingei (Endler gup) al aangaf is de soort nauw verwant aan de Poecilia reticulata (gewone gup) en andere vissen uit het geslacht Poecilia.
Dit maakt dat er nogal wat hybriden (mengvormen) voorkomen, misschien zelfs ook wel in de gebieden van oorsprong, maar zeker in de aquariums van liefhebbers en in de handel.
Daarnaast zijn er (in de hobby en in de handel) meerdere kweekvarianten ontstaan, die niet altijd even “soortzuiver”zijn.

Genetisch onderzoek

De discussie of het niet gewoon een ondersoort van de gup is werd afdoende beëindigd door het onderzoek van de geneticus Dr. Klaus Kallman. Hij toonde aan dat we te maken hebben met een opzichzelfstaande vissoort uit het geslacht Poecilia. Het DNA van de Endler verschilt zoveel van de Poecilia reticulata dat vaststaat dat we hier met een “nieuwe” soort te maken hebben die geen ondersoort is van een andere vis en ook geen plaatselijke variatie van een elders voorkomende soort.

Poecilia wingei in het wild

Het is twijfelachtig of in de natuur nog (wilde) Endlers voorkomen, dit vanwege grootschalige vervuiling van het water daar en ook door vernietiging van oorspronkelijke habitats.

Kortom: hoewel ze nog niet zijn opgenomen in de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten, worden Endlers niet meer in het wild gevonden of zijn ze uiterst zeldzaam. Voor zover er nog zuivere Endlers bestaan worden die zodoende alleen nog gevonden in aquaria. Deze stammen allemaal af van de Endlers die zijn verzameld door Dr. Endler in 1975 en daarnaast van enige honderden visjes die in latere jaren (van eind negentiger jaren tot in het begin van de 21e eeuw) door expedities van verzamelaars gevangen werden.
Met de eerste door Adrian Endler meegenomen groep is in gevangenschap veel gefokt, hetgeen er toe heeft geleid dat van de nakomelingen niet meer vastgesteld kan worden of ze zuivere Endlers zijn, omdat ze misschien veel gekruist zijn met nadere Poecilias en vanwege optredende inteelt.

De in latere jaren gevangen groepen Poecilia wingei worden daarom nu beschouwd als de enige betrouwbare bron voor zuivere Endlers. Al deze visjes werden destijds overgedragen aan Endlers Livebearers Association of America (ELAA).

Classificatie van zuiverheid

Endlers worden op grond van zuiverheid onderverdeeld in 3 klassen. Hierbij is de N-klasse gereserveerd voor de genetisch zuivere exemplaren. Alleen vissen die rechtstreeks afstammen van de oorspronkelijke in het wild gevangen visjes en waarvan de afstammingslijn middels goede documentatie kan worden gecontroleerd behoren in die zogenaamde N-klasse.

Niet alle zuivere Endlers zijn daarbij hetzelfde, er zijn variaties in o.a. kleur en kleurpatroon tussen exemplaren uit de verschillende oorspronkelijke vangstplaatsen. Deze verschillen zijn – met behoud van de zuiverheid – versterkt door selectief fokken.

Zoals gezegd zijn er drie klassen

  1. Klasse-N bestaat zoals boven beschreven uit genetisch zuivere vissen die gedocumenteerd afkomstig zijn uit de inheemse wateren in Noord-oost Venezuela en hun (gedocumenteerde) nageslacht.
  2. Klasse-P zijn die Endlers die kenmerken hebben die sterk lijken op de Endlers uit de N-Klasse, maar waarvan de oorsprong niet goed kan worden geverifieerd.
  3. Klasse-K omvat de vissen waarvan duidelijk is dat zij het resultaat zijn van kruisingen met andere Poecilia stammen, in de meeste gevallen de Poecilia reticulata (gewone gup) of Poecilia obscura.

Feitelijk is het belangrijkste verschil tussen zuivere Endlers en P-klasse visjes dus het al dan niet bestaan van gedegen documentatie. Dat wil zeggen dat er hard bewijs is dat de vis niet (deels) afkomstig is van kruisingen in zijn of haar verleden, met bijv. de “gewone” gup.
De Endler guppen die men aantreft in de dierenwinkel (en dus ook in de meeste aquaria) meestal P-klasse en soms ook K-klasse vissen.

Voor de gemiddelde aquariumhouder is dat op zich natuurlijk niet zo erg, want ook P-klasse visjes zijn vaak zeer mooi en levendig. Ook niet zuivere Endlers zijn vaak een lust voor het oog.

Endlers in de winkel

In de meeste, zo niet alle (gespecialiseerde) dierenwinkels verkopen ze Endlers, maar papieren krijg je er nergens bij volgens mij. Kortom: als eenvoudige hobbyist zul je je feitelijk tevreden moeten stellen met visjes die er prachtig uitzien, leuk in het aquarium zijn, maar waarvan je geen zekerheid kunt krijgen over hun “graadzuiverheid”

Het spreekt echter vanzelf dat het van groot belang is dat zoveel mogelijk kwekers (ook hobby kwekers) alles in het werk stellen om de N-klasse vissen genetisch zuiver te houden en zodoende hun voortbestaan te verzekeren c.q. ervoor te zorgen dat de soort niet uitsterft, zoals zoveel andere.

Onze lezers score
[Totaal: 5 Gemiddeld: 4.8]
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoekfilter
zoekfilter

Nuttige Aquarium adressen

Op zoek naar een vereniging, winkel of plek waar je je Co2 fles kan vullen? Tik je plaatsnaam in en je krijgt een kaart met adressen bij jou in de buurt:

Copyright © AquaInfo 2007 - 2020